comanda prin email la strangegigi@gmail.com si va contactam noi pentru mai multe detalii

vineri, 12 august 2011

Protectia Mediului

 



lucrari de diploma proiecte de licenta teze de doctorat masterat disertatie referate

lucrari de licenta (lucrare de licenta), lucrari de diploma (lucrare de diploma), proiecte de licenta, teze de disertatie, lucrari licente protectia mediului


PROTECTIA MEDIULUI
(ingineria mediului, ecologie, protectia mediului)

Teme lucrari de licenta diploma disertatie Protectia Mediului:
Acquis -ul Comunitar de Mediu. Transpunere si implementare
Actiunea manganului asupra mediului
Alimentarea cu apa a comunei MARCA
Amenajarea bazinului hidrografic torential Valea Alesdului
Analiza cost - profit in gestionarea deseurilor electrice, electronice si electrocasnice (DEEE)
Analiza programului de cooperare transfrontaliera ROMANIA - BULGARIA 2007 - 2013
Apele internationale - reglementare si protectie
Aspecte ecologice privind fauna de orthoptere si mantide din Parcul National Muntii Macinului
Atmosfera. Poluarea. Modele de dispersie utilizate in RomAnia
Biotehnologia obtinerii dextranului prin cultura speciei leuconostoc mezenteroides
Calitatea apei si rolul Companiei Nationala Apele Romane S.A.
  Calitatea apei. Compania Nationala Apele Romane S.A.
Calitatea mediului in municipiul Buzau - protectia mediului.rar
Calitatea mediului in zona industriala a Municipiului Roman
Canalizare menajera zonala Comuna Ciuhoi, Judetul Bihor
Captarea energiei solare de calitate inalta
Caracteristici ecologice ale Padurii Luncavita - componenta a Parcului National Muntii Macinului
Cercetari privind influenta apei din Zona BARAJUL RAUSOR asupra unor indici metabolici la pesti
Clima Depresiunii Sibiului
Cunoasterea orizontului local si protejarea mediului inconjurator - comuna Rasinari, judetul Sibiu.
Impactul poluarii asupra resurselor de apa din Municipiul Resita
Dezvoltarea durabila a sistemului ecologic socio-uman Medgidia
Dinamica modificarilor structurale ale litoralului romanesc
Elemente de economie si management de mediu la S.C. Stimpex S.A.
Epurare biologica a apelor uzate incarcate organic
Epurare biologica cu namol activ a apelor incarcate organic si parametrii aferenti acestora
Exploatare durabila a resursei de stuf. Studiu de caz complexul acvatic Rosu Puiu. Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
Gestionarea durabila a fondului forestier. Studiu de caz Ocolul Silvic Sinaia
Ihtiofauna raului Caras din zona Satului Varadia
Impactul amenajarilor turistice asupra mediului inconjurator DELTA DUNARII
Impactul poluarii asupra resurselor de apa
Impactul turismului asupra mediului
Influenta factorilor climatici asupra dispersiei si transportului poluantilor atmosferici
Influenta ininitiei asupra metabolismului energetic la pesti. Actiunea fungicidului propiconazol asupra unor organisme poikiloterme
Integrarea cerintelor ecologice in strategia de dezvoltare a comunei OLTENI
Managementul deseurilor in municipiul Bucuresti
Managementul deseurilor municipale in Judetul Maramures
Managementul deseurilor provenite din activitati medicale
Managementul Parcului National Buila Vanturarita
Managementul si strategia gestionarii deseurilor
Managementul sustinut si conservarea biologica a Rezervatiei Naturale Ceahlau
Masuri si mijloace de prevenire a impurificarii apelor de suprafata pentru mentinerea echilibrului ecologic si protectia ecosistemelor acvatice
Namolul provenit din epurarea apelor uzate
Padurea, fauna si flora
Parcul National Piatra Craiului. Managementul deseurilor in arii naturale protejate
Politica de mediu a Comunitatii Europene, cu privire speciala asupra mediului marin impotriva poluarii cu hidrocarburi.
  Politici de protectia mediului
Poluarea atmosferei determinata de ploile acide
Poluarea atmosferica produsa de CHIMCOMPLEX BORZESTI si posibile efecte asupra sanatatii
Poluarea mediului inconjurator cu compusi manganici
Poluarea,starea calitatii atmosferice si a apei in Municipiul Baia - Mare intre anii 2003 -2007
Posibilitati de imbunatatire a managementului deseurilor
Posibilitati de valorificare a deseurilor in industria vinului
Prezenta cadmiului si influenta acestuia asupra organismului uman
Probleme globale ale omenirii - Conferinta de la Johannesburg, 2002
Protectia apelor in orasul Horezu
Protectia juridica a atmosferei
Protectia Juridica a Mediului Impotriva Poluarii Radioactive
Protectia mediului inconjurator si reglementarea acesteia.
Protectia mediului. studiu de evaluare a impactului asupra mediului
Punctul verde
Reciclarea si gestiunea deseurilor solide
Situatia mediului in zona VASLUI.
Solutii de diminuare a poluarii solurilor cu metale grele prin fitoremediere
Spasmul economic si ecologic la nivel mondial
Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor
Strategii de protectia mediului la nivelul unei comunitati locale
Strategii de protectia mediului. - Studiu de caz STATIUNEA BAILE GOVORA
Strategii si politici de mediu. Studiu de caz. Poluarea in BAIA MARE
Studierea ecosistemelor. Macroartropodele padurea Viile Satu Mare
Studiu de caz Litoralul Romaniei - Grecia
Studiu de caz Privind sortarea deseurilor menajere de catre populatie
Studiu de marketing privind implementarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor menajere urbane in vederea reciclarii
Studiu ecopedologic asupra solului din zona adiacenta termocentralei ROMAG - TERMO S.A. HALANGA
Studiu geografic complex al calitatii mediului in Municipiul Pitesti
Studiu privind apele uzate - studiu de caz la Statia de Epurare Oradea
Studiul faunei de macroartropode din Padurea Viile Satu Mare
Studiul impactului activitatii miniere, din zona Crucea, asupra calitatii apei, cursului superior al BISTRITEI
Surse de poluare a Clisurii Dunarii
Surse regenerabile de energie - energia solara

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu