comanda prin email la strangegigi@gmail.com si va contactam noi pentru mai multe detalii

miercuri, 10 august 2011

Administratie Publica

ADMINISTRATIE PUBLICA

(stiinte administrative, drept administrativ, managementul sectorului public, puterea executiva si administratia publica, administratie europeana, contencios administrativ, administrarea afacerilor, politici publice, finante publice, politici sociale, investitii publice, urbanism si amenajarea teritoriului, eficienta sistemului administrativ, administrarea resurselor umane, dezvoltarea resurselor umane, consultanta in afaceri)

Teme lucrari de licenta diploma disertatie Administratie Publica:
Abordari economice si probleme ecologice asupra spatiului forestier. Studiu de caz padurile din jurul Bucurestiului
Achizitiile publice in contextul proiectelor finantate din fonduri europene
Activitatea administratiei publice in vederea recalcularii dreptului la pensiei
Admimistratia publica in context european
Administrarea resurselor financiare in Serviciul Politiei Comunitare
Administrate publica in Romania si integrarea europeana
Administratia publica din Romania ca factor important in integrarea europeana
Administratia Publica in Romania
Administratia publica in Uniunea Europeana
Administratia publica locala in cadrul teoriilor organizationale
Administratia publica realizata de consiliul local
Administratia publica si institutia prefectului.
Administratia publica. Prefectul. Subprefectul
Administratia si serviciile publice din Romania
Administratie publica electronica - managementul institutiilor publice - Primaria Municipiului Bucuresti
Administratie publica.
Administratorii societatilor comerciale si raspunderea acestora
Adoptarea actelor de drept administrativ
Analiza activitatii de comunicare si relatii publice a caselor de asigurari de sanatate
Analiza activitatii de pregatire profesionala in cadrul Primariei Sector 2
Analiza bugetelor locale ca instrumente de consolidare a autonomiei administratiei publice locale
Analiza chestionarului ca element de cercetare in marketing
Analiza critica a procesului bugetar de stat in Romania. Puncte tari si puncte slabe ale bugetului de stat
Analiza Declaratiei Universale a Drepturilor Omului
Analiza delegarii administrative precum si a eficientei controlului constitutionalitatii ordonanatelor
Analiza diagnostic la directia de munca si solidaritate sociala
Analiza functiei de prefect ca autoritate de tutela administrativa
Analiza generala asupra fenomenului administrativ
Analiza locului si rolului prefectului in administratia pblica locala
Analiza modalitatilor si a procedurii de stingere a creantelor fiscale
Analiza nevoilor de servicii sociale pentru copii diagnosticati ca fiind supraponderi sau obezi si implicarea administratiei publice locale
Analiza performantelor profesionale in administratia publica locala
Analiza procedurii administrative in activitatea administratiei militare
Analiza Procesului E-Government ca strategie a Guvernului Romaniei in administratia publica
Analiza raspunderii partilor in contractul de transport de marfuri pe calea ferata
Analiza reformei administratiei publice locale in vederea integrarii europene
Analiza tentativei la infractiunile savarsite de functionarii publici
  Apararea si securitatea nationala in vederea globalizarii
Arhitectura institutionala a instrumentelor structurale. Studiu de caz Programul Operational Regional
Asistenta sociala detinutilor politici si veteranilor de razboi
Aspecte actuale privind atacarea in justitie de catre institutia prefectului a actelor administrative nelegale
Aspecte actuale privind regimul juridic al functionarilor publici din Romania.
Aspecte de ordin procedural in contenciosul administrativ
Aspecte privind administratia si serviciile publice din Romania
Aspecte privind constituirea sistemului educativ si institutional a functionarului comunitar
Aspecte privind darile de seama si a valorificarii informatiilor din acestea
Aspecte privind formarea profesionala a specialistilor in administratia publica
Aspecte privind functia publica in administratia publica locala
Aspecte privind istoria administratie publice
Aspecte privind leadershipul comunitar in administratia publica locala
Aspecte privind modoficarea si incetarea raportului de serviciu
Aspecte privind puterea de integrare in Uniunea Europeana
Aspecte privind reforma administrativa in Romania
Aspecte privind relatiile Parlamentului European cu alte institutii comunitare
Aspecte privind rolul administratiei publice
Aspecte privind statutul social al functionarului public
Aspecte teoretice si practice privind functiile administratiei locale
Aspecte teoretice si practice privind functiile administratiei publice
Atributiile Presedintelui Romaniei in raporturile cu Guvernul
Bugete locale
Bugetul de stat - principalul plan financiar la nivel central
Bugetul de stat sursa principala de finantare a unitatilor administrativ teritoriale
Bugetul local
Bugetul local - instrument de reflectare a autonomiei unitatilor administrativ ? teritoriale
Bugetul local - instrument in managementul fondurilor financiare la nivel local.Studiu de caz - analiza bugetului Municipiului Ploiesti
Cadrul teoretic privind reforma administratiei publice
Cariera militara ca functie publica
Casa de tip familial - forma de protectie paleativa pentru copilul cu dizabilitati aflata in dificultate
Cercetarea stiintifica a notiunii de administratie publica in dreptul comparat
Cheltuieli pentru actiuni social culturale si eficienta lor
Comisia Uniunii Europene
Comunicarea olfactiva rolul si locul de-a lungul istoriei. Parfumul ieri si azi
Conditiile de fond si forma ale cambiei si biletului la ordin
Consiliul Local Gherla
Constituirea sistemului educativ si institutional a functionarului comunitar
Constitutionalitatea si legalitatea functiei publice in Romania
Contabilitatea in administratia publica
Contractul de achizitii publice
Contractul de parteneriat public -privat
Controlul intern - modalitate de exercitare a controlului administrativ
Curtea Constitutionala a Romaniei, instanta de contencios electoral
Curtea Constitutionala ca instanta de contencios electoral
Darile de seama si a valorificarea informatiilor din acestea
Delimitarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului fata de alte prerogative juridice
Dezvoltarea zonala in judetul Arad
Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale a societatii Directia Apelor Sighet
Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale a societatii Directia Apelor Siret
Dialogul social in romania si rolul administratiei publice in realizarea pacii sociale
Dinamica veniturilor bugetului local al Orasului Baile Olanesti in perioada 2005 - 2008
Documentatia privind atribuirea contractului de achizitie publica
Documentatiile de urbanism
Documentul de programare in domeniul competitivitatii ? Transilvania de Nord 2007-2013
Dreptul administrativ ca functie in cadrul statului
Drepturile si obligatiile functionarilor publici
Efectele divortului asupra relatiilor personale dintre soti
Eficacitatea folosirii piesei de AG-9M in lupta de aparare impotriva blindatelor inamice
Eficienta cheltuielilor pentru actiuni social - culturale.
Elementele de istorie si contemporaneitate ale administratiei publice centrale de specialitate
Evaluarea performantelor profesionale in cadrul CONSILIULUI JUDETEAN NEAMT
Executarea silita in vederea recuperarii arieratelor bugetare la notarul public
Executia bugetara prin intermediul trezoreriei la nivelul unui consiliu judetean
Executia bugetara. Bugetele locale.Studiu de caz executia bugetara a anului 2008 ? Primaria Tandarei
  Exercitarea functiei de control parlamentar asupra Presedintelui Romaniei
Fenomenul de evaziune fiscala la nivelul Judetului Bistrita-Nasaud
Finantarea unitatilor administrativ teritoriale cu ajutorul impozitelor si taxelor locale
Fondurile Europene in perioada 2007-2013.Extinderea si Modernizarea Structurii Turistice DORNA din localitatea Vatra Dornei
Fondurile structurale - instrumente ale dezvoltarii regionale in politica de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene
Formarea profesionala a specialistilor in administratia publica
Functia de prefect ca autoritate de tutela administrativa
Functia publica in administratia publica locala
Functia si functionarul public
Fundamentarea veniturilor si cheltuielilor la o institutie publica - MITROPOLIA OLTENIEI
Guvernul ca organ al administratiei publice
Implementarea acquis - ului comunitar in domeniul concurentei si ajutorului de stat
implementarea parteneriatului public ? privat
Impozite si taxe locale (pe exemplul Primariei Radauti)
Impozite si taxe locale componente ale bugetului public
Impozite si taxe locale. Studiu de caz primaria orasului Baile Olanesti
Impozitele si taxele locale la Primaria Municipiului Rm. Valcea
Incompatibilitatile si interdictiile functionarilor publici
Institutii comunitare. Parlamentul European (1952-2005)
Institutiile comunitatilor europene si finantarea Uniunii Europene
Institutiile si politicile de ocupare a fortei de munca
Investitii in proiecte ale administratiei publice
Istoria administratie publice
Jurisdictia penala internationala si evolutia ei
Leadershipul comunitar in administratia publica locala
Legislatia europeana si aplicarea ei
Legiunea V Macedonica si teritoriul militar al acesteia
Locul si rolul impozitelor indirecte in cadrul sistemului fiscal din Romania
Locul si rolul prefectului in administratia pblica locala
Management strategic in administratia publica
Managementul Carierei resurselor umane in cadrul Centrului Regional de Formare Profesionala a Adultilor din Calarasi
Managementul functiei publice si a functionarului public
Managementul serviciilor publice
Managementul serviciilor publice in cadrul Primariei Municipiului SLATINA
Marketing in administratia publica
Marketingul serviciilor publice - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare
Marketingul unui centru comercial
Masuri de imbunatatirie a activitatii de la Centrul Regional de Formare Profesionala al Adultilor Brasov
Medierea - un pas inainte pentru Romania
Medierea un pas inainte pentru Romania
Miturile si mitologiile politice
Modalitatea de implementare a parteneriatului public -privat
Modalitati de control a activitatii administratiei publice
Modalitati de executare silita in vederea recuperarii arieratelor bugetare la notarul public
Modalitati de imbunatatire a pregatirii si Perfectionarii profesionala in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor
Modalitatile si a procedura de stingere a creantelor fiscale
Modernizarea sistemelor administrative europene
Modificarea si incetarea raportului de serviciu
Modificarea si incetarea raportului juridic de functie publica
Notiuni generale privind Administratia Publica in Romania
Nulitatea si revocarea actelor juridice administrative
Organizarea activitatii postale in localitatile rurale
Organizarea administrativ operativa a circulatiei in orase
Organizarea functiei publice in sistemul administratiei publice locale autonome - Cariera in functia publica in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti
Organizarea functiei publice in sistemul administratiei publice locale autonome
Organizarea si functionarea administratiei publice din Romania
Organizarea sistemului administratiei publice. Comparatie Franta - Romania
Organizarea, amenajarea si dezvoltarea durabila a spatiului geografic din Bucuresti
Organizarea, amenajarea si dezvoltarea spatiului turistic al sectorului montan Bucegi - Piatra Craiului
Orientari moderne ale managementului calitatii in administratia publica
Particularitatile sistemelor informationale in administratia publica locala
Pensia ca drept de asigurare sociala
Perfectionarea procesului bugetar la nivelul unitatilor administrativ -teritoriale pe exemplul bugetului local al comunei MAHMUDIA
Perfectionarea sistemului motivational la nivelul consiliilor judetene
Personalitatea fuctionarului public
Politica de dezvoltare regionala si rolul deosebit de important al administratiei publice locale - Consiliul Judetean Olt
Politica transporturilor aeriene in Uniunea Europeana
Politici publice in domeniul sanatatii. Asigurarile sociale de sanatate in Romania
Practica de specialitate in administratia publica. PRIMARIA SECTORULUI 2
Practica motivarii personalului fiscal din cadrul directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Buzau
Presedintele Romaniei
Prevederile deontologice cuprinse in Statut si Codul de Conduita al functionarului public
Principiile managementului public
Principiile, normele si structura administratiei publice locale
Principiul aflarii adevarului si jurisdictia curtii de conturi
Procesul decizional al autoritatilor deliberative ale administratiei publice locale in domeniul devoltarii urbane
Profil psihologic al functionarilor publici din departamentul relatii cu publicul
Programul anual al achizitiilor publice

 
Profesionalizarea relatiilor publice
Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ si institutional pentru pregatirea functionarului comunitar roman
Propuneri privind conceperea sistemului institutional pentru pregatirea functionarului comunitar roman
Protectia sociala a veteranilor, invalizilor, orfanilor si vaduvelor de razboi si a fostilor detinuti politici
Protectia tinerilor care parasesc sistemul de protectie a copilului - Centrul de Plasament nr. 2 Oradea
Protocol si ceremonial diplomatic
Puterea de integrare in Uniunea Europeana
Raspundearea penala a functionarilor publici
Raspunderea functionarilor
Raspunderea functionarilor din administratie publica
Raspunderea juridica a functionarilor organelor administratiei publice
Recrutarea, selectarea si integrarea factorului uman in vederea obtinerii de performante organizationale
Reforma administratiei publice in vederea integrarii europene
Reforma administrativa in Romania
Reforma institutionala in administratia publica locala din perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana
Relatia dintre decizia politica si decizia administrativa
Relatia dintre normele juridice si normele de convietuire
Relatiile Parlamentului European cu alte institutii comunitare
Relatiile Romaniei cu institutiile financiare internationale in vederea gestionarii datoriei publice
Reproducerea neautorizata a programelor de calculator
Responsabilitatile administratiei publice locale in protectia mediului
Revocarea si a efectelor revocarii actelor administrative
Rolul administratiei publice
Rolul administratiei publice in procesul de europenizare
Rolul institutiilor si organismelor europene in protectia drepturilor omului
Rolul Postei romane in promovarea activitatilor de relatii publice
Romania dupa 1989 - regimul democratic
schimbarile sociale la nivelul organizatiei ce asigura servicii publice
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor
Serviciul Public Finante Publice Locale Ploiesti
Sistemul administratiei publice
Sistemul de management de mediu in Romania de azi
Sistemul de sanatate romanesc in fata provocarilor Uniunii Europene - o analiza comparativa internationala. Criteriul etnic si accesul la serviciile sociale - studiu de caz in Dobrogea
Sistemul de schimburi interactive dintre registrul de proprietate si autoritatile locale
Statutul Deontologic al Functionarului vamal
Statutul juridic al functionarului public
Statutul social al functionarului public
Strategia de dezvoltare a Orasului Alesd, Judetul Bihor
Strategia reformei in motivarea si definirea posturilor in institutia publica.
Strategia reformei in motivarea si definirea posturilor in institutia publica
Strategii de atac in materia contenciosului administrativ
Strategii de fundamentare si finantare a cheltuielilor la o institutie din administratia publica locala
Strategii de implementare a acquis - ului comunitar in domeniul concurentei si ajutorului de stat
Strategii de protectia mediului la nivelul unei comunitati locale
Strategii de reforma asupra personalului din administratia publica
Strategii de rezolvare a problemelor prin relatii publice
Strategii si politici de resurse umane
strategiile de gestionare a imaginii oricarei organizatii
Structuri administrative locale dupa anul 1968 in judetul Prahova
Studiu asupra sistemului de protectie sociala in Romania
Studiu comparativ al reglementarilor in vigoare, privind regimul deontologic al diferitelor functii publice
Studiu comparativ privind impactul serviciilor sociale asupra vietii psiho -sociale a persoanelor de varsta a treia
Studiu critic al legislatiei sistemului administratiei publice locale
Studiu de caz privind activitatea administratiei publice in vederea recalcularii dreptului la pensiei
Studiu de caz privind administratia publica locala in cadrul teoriilor organizationale
Studiu de caz privind contenciosul administrativ
Studiu de caz privind efectele divortului asupra relatiilor personale dintre soti
Studiu de caz privind impozitele si taxele locale la PRIMARIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA
Studiu de caz privind institutiile si politicile de ocupare a fortei de munca
Studiu de caz privind pensia ca drept de asigurare sociala
Studiu de caz privind personalitatea fuctionarului public
Studiu privind administratorii societatilor comerciale si raspunderea acestora
Studiu privind analiza diagnostic la directia de munca si solidaritate sociala
Studiu privind apararea si securitatea nationala in vederea globalizarii
Studiu privind conditiile de fond si forma ale cambiei si biletului la ordin
Studiu privind contabilitatea in administratia publica
Studiu privind Curtea Constitutionala ca instanta de contencios electoral
Studiu privind dreptul administrativ ca functie in cadrul statului
Studiu privind elementele de istorie si contemporaneitate ale administratiei publice centrale de specialitate
Studiu privind evolutia veniturilor cheltuielilor si echilibrul bugetar. Exemplificari la nivelul Comunei Vetis
Studiu privind implementarea parteneriatului public - privat
Studiu privind legislatia europeana si aplicararea ei
Studiu privind miturile si mitologiile politice
Studiu privind modernizarea sistemelor administrative europene
Studiu privind modificarea si incetarea raportului juridic de functie publica
Studiu privind nulitatea si revocarea actelor juridice administrative
Studiu privind organizarea activitatii postale in localitatile rurale
Studiu privind particularitatile sistemelor informationale in administratia publica locala
Studiu privind perfectionarea sistemului motivational la nivelul consiliilor judetene
Studiu privind principiile, normele si structura administratiei publice locale
Studiu privind reforma administratiei publice in vederea integrarii europene
Studiu privind reproducerea neautorizata a programelor de calculator
Studiu privind responsabilitatile administratiei publice locale in protectia mediului
Studiu privind revocarea si a efectelor revocarii actelor administrative
Studiu privind satisfactiile cetatenilor unui oras fata de serviciile administratiei publice
Studiu privind schimbarile sociale la nivelul organizatiei ce asigura servicii publice
Studiu privind sistemul de schimburi interactive dintre registrul de proprietate si autoritatile locale
Studiu privind strategiile de gestionare a imaginii oricarei organizatii
Studiu privind taxele si impozitele datorate statului
Studiu privind viitorul arhitecturii institutionale in cadrul Uniunii Europene
Studiul organizarii si functionarii sistemelor administrative
Studiul privind structura si evolutia cheltuielilor publice locale in perioada 2007-2009 pe exemplul orasului Darmanesti
Studiul procesului bugetar al unitatilor administrativ teritoriale
 Taxe si impozite locale la Primaria Bistrita
Taxele si impozitele datorate statului
Taxele vamale in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana.
Tehnici de evaluare si instruire a personalului din administratia publica locala
Tehnici manageriale privind resursele umane in administratia publica
Tehnici si metode de management utilizate in administratia publica locala. Activitatea Consiliului Local
Tehnicile de comunicare cu presa ca factori importanti in relatiile publice
Trasaturile si elementele contraventiei
Urbanism. Reguli privind moduri de ocupare a terenurilor si conditii de amplasare a constructiilor
Utilizarea chestionarului in elaborarea strategiei muzeului JUDETEAN BUZAU
Viitorul arhitecturii institutionale in cadrul Uniunii Europene

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu