comanda prin email la strangegigi@gmail.com si va contactam noi pentru mai multe detalii

joi, 11 august 2011

DREPT (STIINTE JURIDICE)

 

(dreptul roman, drept constitutional, drept civil, drept administrativ, dreptul familiei, drept penal, drept international, drept financiar, drept fiscal, drept procesual penal, drept comercial, dreptul transporturilor, drept religios, dreptul muncii, dreptul afacerilor, drept privat, drept public, dreptul securitatii sociale, protectia internationala a drepturilor omului, drept european, drepturile reale, criminologie, criminalistica, relatii internationale, medicina legala, psihologie judiciara, logica juridica, drept comparat)

Teme lucrari de licenta diploma disertatie Drept:
Abandonul copiilor - efecte
Abandonul de familie - din punct de vedere criminologic
Abordarea contractului individual de munca prin prisma dreptului muncii
Abordarea delicventei juvenile si a modalitatilor de combatere, ocrotire si prevenire a acesteia
Abordarea expertizei judiciare ca mijloc de proba in procesul penal
Abordarea infractiunii de omor deosebit de grav din perspectiva codului penal
Abordarea problemei dialogului social existent in Romania
Abordarea teoretica a dreptului de retentie
Abordarea termenului de populatie din perspectiva dreptului international public
Abordari ale drepturilor omului in epoca contemporana
Abordari ale impartirii bunurilor comune ale sotilor in timpul casatoriei
Abordari teoretice cu privire la Curtea Constitutionala a Romaniei ca instanta de contencios electoral
Abordari teoretice privind asigurarea si protectia sociala
Abordari teoretice privind cercetarea incendiilor si a exploziilor accidentale
Abordari teoretice privind functionarea societatii pe actiuni
Abordari teoretice privind plata ca mijloc de stingere a obligatiilor in cadrul contractelor civile
Abordari teoretice referitoare la intretinerea copiilor minori de catre parinti
Abordari teoretice si practice ale infractiunii contra ordinii si disciplinei militare
Abordari teoretice si practice cu privire la modalitatile de combatere a evaziunii fiscale
Absenta nejustificata,dezertarea si incalcarea de consemn
Abuz de incredere.
Abuzul asupra minorului, Tratamentul, psihoterapia si profilaxia victimizarii minorului
Abuzul de incredere
Abuzul de incredere ca forma de infractiune contra patrimoniului
Acceptarea sub beneficiu de inventar.
Accesiunea - mod de dobandire a dreptului de proprietate imobiliara
accidentele de circulatie cu cercetarea la fata locului a cazului
Achizitiile publice in contextul proiectelor finantate din fonduri europene
Acordurile internationale privind transporturile feroviare internationale de marfuri
Actele administrative de autoritate
Actele de stare civila
Actele juridice unilaterale ca izvoare de obligatii.
Actele parlamentului in Romania
Actiunea civila in procesul penal
Actiunea in anulare a sentintelor arbitrate straine
Actiunea in justitie privind stabilirea filiatiei fata de mama
Actiunea in revendicare a unui bun imobil
Actiunea in revendicare. Revendicarea bunurilror mobile si imobile
Actiunea oblica
Actiuni civile in cadrul proceselor penale si civile
Actiuni penale rezultate din insubordonare, lovirea superiorului sau a inferiorului in cadrul armatei romane
Actiunile procedurale efectuate la etapa initiala de cercetare a infractiunii de omor.
Actiunile procedurale efectuate la etapa initiala de cercetare a cauzelor de omor
Actiunile procedurale in cadrul analizei criminalistice pe etape
Activitatea economica a contribuabilului si obligatia fiscala care ii revine in urma acestei activitati
Activitatea organelor de politie din punct de vedere al drepturilor omului
Activitatea si actele Parlamentului
Activitatea socio - culturala in comunitatea europeana
Activitatile de prevenire si combatere a infractiunilor comise de rromi intreprinse de politie
Activitatile Organizatiei Natiunilor Unite in reglementarea diferendelor dintre state
Actul de procedura prin care instanta se pronunta asupra exceptiei procesuale
Actul juridic civil si fundamentele teoriei dreptului si statului.
Actul normativ din perspectiva tehnicii legislative
Actul normativ din perspectiva tehnicii legislative
Actul unic european, Tratatul de la Maastricht si Amsterdam
Aderarea la Uniunea Europeana pe baza capitolelor de negociere
Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana ca prioritate pentru guvern
Administrarea creantelor fiscale.
Administrarea finantelor publice locale
Administratia publica d.p.d.v al cercetarii stiintifice in dreptul comparat
Administratia publica din punctul de vedere al cercetarii stiintifice in dreptul comparat
Administratia publica locala si principiile acesteia
Administratia publica locala. Principii de organizare si functionare
Administratia publica realizata de Consiliul Local
Administratia publica si institutia prefectului.
Administratia publica. Prefectul. Subprefectul
Administratie publica.
Admisibilitatea Contractului Administrativ in Romania
Adoptarea actelor de drept administrativ
Adoptia
Adoptia - analiza complexa
Adoptia - instrument juridic intern si international de protectie al copilului
ADOPTIA - mijloc de integrare a copilului in familie
Adoptia si interesul determinarii acesteia
Agentul economic (producator - consumator ) sub rigorile acquisului comunitar.
Agresiune si violenta. Terorismul contemporan
Agresivitatea si violenta innascuta
Agresivitatea temei al violentei innascute. Conceptul de agresivitate
Ajutorul venit din partea justitie in peroana aparatorului in cadrul dreptului de aparare
Alternative privind protectia sociala. Studiu de caz privind pensia privata
Amnistia.
Analiza activitatii socio - culturale in comunitatea europeana
Analiza atributiilor presedintelui Romaniei in raporturile cu Guvernul
Analiza caracterelor juridice a obligatiei legale de intretinere
Analiza cercetarii furtului si traficului de autoturisme
Analiza comparativa a traficului de influenta si a altor infractiuni
Analiza complexa a fenomenului terorismului.
Analiza concedierii ca forma juridica de incetare a contractului individual de munca
Analiza conferintelor internationale pentru protectia mediului
Analiza consiliului local ca parte a sistemului administratiei publice
Analiza contractului de locatiune din perspectiva conditiilor de validitate
Analiza coruptiei si a traficului de influenta
Analiza criminalistica a armelor de foc dupa urmele principale ale tragerii
Analiza datoriei publice guvernamentala contractata prin organismele financiare internationale.
Analiza dobandirii proprietatii din perspectiva dreptului roman
Analiza drepturilor si indatoririlor parintesti cu privire la persoana minorului
Analiza efectuarii perchezitiei, a ridicarii de obiecte si inscrisuri
Analiza evictiunii in contractele civile ca mod de tulburare de drept
Analiza gajului si a ipotecii ca forma de garantie
Analiza infractiunii de tainuire
Analiza infractiunilor informatice prevazute de legea romana
Analiza inscrisurilor
Analiza investigatiilor cauzelor de viol si a psihologiei judiciare in aceste cazuri
Analiza juridico - penala a evaziunii fiscale la persoanele fizice si juridice
Analiza juridico - penala a infractiunii de nerespectare a regimului armelor si al munitiilor
Analiza limitarilor dreptului de proprietate
Analiza limitarilor dreptului de proprietate
Analiza medico - legala a tipologiei suicidale
Analiza muncii. Elemente fundamentale si aplicatii
Analiza nevoilor de servicii sociale pentru copii diagnosticati ca fiind supraponderi sau obezi si implicarea administratiei publice locale.
Analiza obligatiei de intretinere intre soti
Analiza organizarii comunitare in activitatile economice
Analiza organizarii muncii din punctul de vedere al raspunderii disciplinare
Analiza patrimoniului unei societati comerciale din perspectiva organizarii Fondului de Comert
Analiza privind constituirea si reconstituirea dreptului de proprietate si a efectelor economico - sociale
Analiza protejarii relatiilor sociale referitoare la autoritatea organelor de stat
Analiza punerii in executare a hotararilor judecatoresti
Analiza raspunderii comitentilor pentru faptele prepusilor
Analiza raspunderii materiale ca forma a raspunderii din dreptul muncii
Analiza regimului juridic al antantelor in dreptul comunitar si roman
Analiza regimului juridic al obligatiunilor comerciale
Analiza repararii prejudiciului ca efect al raspunderii delictuale
Analiza scrisului din punct de vedere criminalistic
Analiza si proiectarea posturilor
Analiza societatilor bancare din perspectiva dreptului comparat
Analiza starii de recidiva.
Analiza tentativei la infractiunile savarsite de functionarii publici
Analiza teoretica a mostenirii din punctul de vedere al dreptului international privat
Analiza teoretica a tentativei din perspectiva Dreptului Penal Legal
Analiza tratatului international ca baza de inspiratie a dreptului international public
Analiza violului ca infractiune contra persoanei
Analiza zonelor supuse jurisdictiei nationale in ceea ce priveste dreptul marii
Analizarea actului de procedura prin care instanta se pronunta asupra exceptiei procesuale
Analizarea violentei domestice in familie
Analliza inscrisurilor ca mijloace de proba
Apa, aerul si solul - protectia acestora
Apararea drepturilor omului in justitie
Apararea nationala din perspectiva autoritatilor militare
Apelul in procesul penal.
Aprecieri cu privire la raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie
Aprecieri referitoare la regimul juridic al marilor teritoriale
Aprecieri teoretice cu privire la dreptul de aparare in urmarirea penala si cercetare judecatoreasca
Arbitrajul international
Arbitrajul international din perspectiva teoretica
Arbitrajul maritim
Arestarea preventiva a invinuitului si inculpatului.
Armele biologice - impactul asupra sanatatii populatiei in secolul XXI
Asemanari ale infractiunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul
Asemanari si deosebiri dintre constatarile tehnico - stiintifice si experiza criminalistica
Asemanari si deosebiri privind adoptia in dreptul romanesc si cel italian
Asezamintele de detentie si siguranta acestora
asigurarea bunurilor in Romania
Asigurarea de raspundere in practica nationala si internationala.
Asigurarea dreptului la aparare ca principiu in procesul penal
Asigurarile de bunuri
Asigurarile de bunuri. Contractul de asigurare
Asigurarile de protectie si indemnizare ca forme ale asigurarilor maritime
Asistenta juridica in procesul penal.
Asistenta sociala - institutie distincta a dreptului protectiei sociale
Asistenta sociala in institutiile statului.
Aspecte actuale privind atacarea in justitie de catre institutia prefectului a actelor administrative nelegale
Aspecte actuale privind regimul juridic al functionarilor publici din Romania.
Aspecte ale cantractului de navlosire si efectele produse de acesta
Aspecte ale educarii copilului in vederea cunoasterii drepturilor sale
Aspecte ale mass - mediei si culturii de masa. Democratie si comunicare in noul spatiu public
Aspecte ale protectiei juridice a copilului in Romania
Aspecte ale viciilor de consimtamant. Cerintele erorii viciu de consimtamant
Aspecte ce caracterizeaza infractiunile de trafic si consum ilicit de droguri
Aspecte comune ale infractiunior contra comunitatii cu insistare pe infractiunea de ultraj
Aspecte comune privind consimtamantul si vointa juridica
Aspecte criminalistice in cercetarea documentelor falsificate
Aspecte criminalistice privind moartea victimei in urma unui viol
Aspecte cu privire la personalitatea juridica a organizatiilor internationale interguvernamentale
Aspecte cu privire la raspunderea penala a functionarilor publici
Aspecte fundamentale privind drepturile, libertatile si indatoririle cetateanului
Aspecte generale privind expertiza armelor de foc
Aspecte generale privind regimul juridic al nulitatii
Aspecte juridice ale securitatii internationale privind terorismul
Aspecte juridice privind pericolele comiterii infractiunilor de spalare a banilor
Aspecte juridico -penale si criminlogie privind infractiunea de contrabanda.
Aspecte legate de dreptul fundamental la libera expresie
Aspecte legate de raportul de drept constitutional
Aspecte medico - legale privind traumatismele abdominale
Aspecte medico -juridice in asfixia mecanica prin spanzurare.
Aspecte metodologice privind pruncuciderea.
Aspecte noi privind populatia in dreptul international public. Regimul strainilor.
Aspecte operationale privind activitatea de descoperire si sanctionare a faptelor de spalare a banilor
Aspecte penale si procesual penale
Aspecte penale si procesual penale privind ascultarea martorilor, persoanei vatamate si al altor parti
Aspecte privind accidentele de circulatie cu cercetarea la fata locului a cazului
Aspecte privind actiunea in justitie privind stabilirea filiatiei fata de mama
Aspecte privind administratia publica locala si principiile acesteia
Aspecte privind administratia publica locala. Principii de organizare si functionare
Aspecte privind analiza criminalistica a armelor de foc dupa urmele principale ale tragerii
Aspecte privind atributiile autoritatii tutelare cu privire la ocrotirea minorilor
Aspecte privind conditiile de fond in vederea incheierii casatoriei
Aspecte privind conditiile legale de revocare a donatiilor
Aspecte privind contabilitatea institutiilor publice
Aspecte privind contractul de inchiriere
Aspecte privind contractul de transport calatori pe calea ferata in cadrul dreptului transporturilor
Aspecte privind controlul in administratia publica la nivel judecatoresc si parlamentar
Aspecte privind controlul persoanelor condamnate conditionat
Aspecte privind criminalitatea organizata si a infractiilor ce rezulta din aceasta
Aspecte privind doctrina si practica judiciara privind infraciunile de inselaciune
Aspecte privind dreptul la aparare in procesul penal
Aspecte privind evolutia fenomenului de spalare a banilor
Aspecte privind executarea normelor de drept comunitar
Aspecte privind executarea pedepselor si masurile de arestare preventiva
Aspecte privind garantarea drepturilor omului in Europa
Aspecte privind garantiile in dreptul comercial
Aspecte privind identificarea criminalistica a armelor de foc
Aspecte privind importanta expertizei grafologice in investigatiile criminalistice
Aspecte privind importanta leasingului in economia nationala si in relatiile internationale
Aspecte privind infractiunea de omor calificat
Aspecte privind istoria institutiei Contenciosului administrativ in Romania
Aspecte privind izvoarele dreptului comercial cu referire la personalitatea juridica a unei societati
Aspecte privind lipsirea de libertate in mod ilegal
Aspecte privind metodele si tehnicile de cercetare criminologica
Aspecte privind mijloacele si procedeele folosite in criminologie
Aspecte privind natura juridica si scopul executarii silite
Aspecte privind Omorul ca infractiune contra persoanei
Aspecte privind patrimoniul agentului economic si a activitatii acestuia
Aspecte privind prezentarea pentru recunoastere a persoanelor
Aspecte privind probele si mijloacele de proba in procesul penal
Aspecte privind procedura in inspectia muncii
Aspecte privind protectia copilului aflat in dificultate
Aspecte privind protejarea bunurilor culturale in caz de razboi
Aspecte privind punerea in executie a dispozitiilor civile din hotararile penale
Aspecte privind raportul juridic civil
Aspecte privind raportul juridic civil
Aspecte privind raspunderea juridica a individului pentru infractiuni internationale
Aspecte privind realizarea dreptului si raspunderea civila
Aspecte privind recursul in procesele civile
Aspecte privind regimul juridic al armelor de foc in cazul supravegherii frontierei de stat
Aspecte privind regimul juridic al spatiului aerian
Aspecte privind relatiile comunitare externe
Aspecte privind respectarea drepturilor omului si legatura dintre aceasta si protectia mediului
Aspecte privind restrangerea exercitarii unor drepturi in Constitutia Romaniei
Aspecte privind sanctiunile penale ce pot fi aplicate functionarilor publici
Aspecte privind sistematizarea actelor normative
Aspecte privind sistemul de protectie sociala
Aspecte privind sistemul unic de publicitate imobiliara
Aspecte privind supravegherea urmaririi penale de catre procuror
Aspecte privind talharia si ocrotirea dreptului prin mijloace penale
Aspecte privind teritoriu si frontiera de stat in dreptul international public
Aspecte privind testamentul si principalele dispozitii testamentare
Aspecte privind violarea de domiciliu si tulburarea de posesie
Aspecte psihocomportamentale in tactica ascultarii invinuitui sau inculpatului
Aspecte psihosociale ale privarii de libertate si atitudinea detinutilor fata de pedeapsa
Aspecte referitoare la libertatile fundamentale in Uniunea Europeana
Aspecte tactice si practice privind perchezitia in cazul diferitelor infractiuni
Aspecte teoretice cu privire la raspunderea civila in cazul comiterii delictelor de presa
Aspecte teoretice privind contractul colectiv de munca
Aspecte teoretice privind Curtea internationala cu referire la curtea internationala de justitie
Aspecte teoretice privind desfacerea casatoriei prin divort
Aspecte teoretice privind evaziunea fiscala pe plan international
Aspecte teoretice privind extradarea si expuzarea
Aspecte teoretice privind protectia juridica a drepturilor omului
Aspecte teoretice si de practica judiciara privind unitatea de infractiune
Aspecte teoretice si practice privind activitatea functionarilor publici.
Aspecte teoretice si practice privind efectuarea perchezitiei.
Aspecte teoretice si practice privind executarea silita
Aspecte teoretice si practice privind functiile administratiei publice
Aspecte teoretice si practice privind ipoteca
Aspecte teoretice si practice privind lichidarea si dizolvarea societatilor comerciale
Aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuala - Acord multilateral important al OMC
Aspectele relatiei stat - drept
Atentatul contra unei colectivitati
Atributiile autoritatii tutelare cu privire la ocrotirea minorilor
Atributiile institutiei avocatului poporului
Atributiile presedintelui Romaniei in raporturile cu Guvernul.
Atributiile presedintelui Romaniei.
Autonomia locala in perspectiva integrarii europene
Autonomia locala in perspectiva integrarii europene
Avocatul poporului din perspectiva atributiilor, functiilor si rolului sau
Avortul - realitati sociale sl reglementari juridice.
Azilul politic si extradarea in drept international
Brokerul vamal.Experienta sa internationala si cooperarea in domeniul vamal
Bugetul local
Bugetul public national
Cadastru
Cadastru. cartea funciara. Metode topografice utilizate pentru indesirea retelelor topografice
Cadastru. Metode de intocmire a planului cadastral
Caile de atac impotriva hotararilor date de instantele de contencios administrativ
Caile de atac in procesul civil
Caile extraordinare de atac privind recursul penal
Calitatea de subiect de drept international public
Calitatea procesuala a partilor in cadrul procesului civil
Capacitatea civila a persoanei juridice
Capacitatea testimoniala a minorului
Caracateristicile actelor administrative de autoritate
Caractere juridice fundamentale si competente ce privesc Uniunea Europeana
Caracterele juridice a obligatiei legale de intretinere
Caracterele juridice privind viciile si efectele ca actiuni de posesie
Caracterele juridice si competente ale Uniunii Europene
Caracteristica aplicabilitatii imediate a izvoarelor de drept comunitar
Caracteristici ale cercetarii criminologice intermediare
Caracteristici criminologice in cadrul criminalitatii orientate spre profit
Caracteristicile actiunii in revendicare a unui bun imobil
Caracteristicile actului juridic civil si fundamentele teoriei dreptului si statului
Caracteristicile antecontractului de vanzare - cumparare imobiliara
Caracteristicile etapei initiale a cercetarii cauzelor de omor si actiuni procedurale intreprinse
Caracteristicile juridice ale revendicarii bunurilor imobile
  Caracteristicile principale ale garantiilor reale
Caracteristicile si specificitatea infractiunilor de inselaciune
Caracterul limitativ si restricionar al dreptului de proprietate in dreptul civil
Casatoria din perspectiva conditiilor de fond si forma
Casatoria din punctul de vedere al conditiilor de forma
Casatoria si divortul in dreptul international public
Casatoria si familia. Conditiile de fond si de forma ale casatoriei
Categoriile de salarii cu studiu de caz
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei
Cauze de nepedepsire cu caracter general si special.
Cauze de revocare a contractului de donatie
Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei
Cercetarea contrabandei si a altor infractiuni ce implica trecerea frontierei de stat
Cercetarea criminalistica a actelor scrise si a semnaturilor
Cercetarea criminalistica a urmelor armelor de foc
Cercetarea criminalistica la fata locului.
Cercetarea criminologica intermediara
Cercetarea criminologica.
Cercetarea furtului si traficului de autoturisme
Cercetarea incendiilor si a exploziilor accidentale
Cercetarea infractiunilor economice
Cercetarea infractiunilor la regimul materialelor nucleare si a altor materii radioactive
Cercetarea la fata locului a infractiunii de omor
Cercetarea la fata locului a infractiunilor de la care se pot preleva urme biologice umane
Cercetarea la fata locului in cazul omucidierii. Urmele biologice
Cercetarea unor urme produse de incendiu.
Cesare Beccaria - Dei deliti e delle penne.
Cetatenia in cadrul dreptului international public
Chemarea in judecata si judecarea in fata instantei de fond
Circumstantele agravante
Clauzele ce exclud sau inlatura starea de recidiva
Clauzele facultative ale contractului de munca
Codul juridic si institutional al pietei de capital
Combaterea si consumul ilicit de droguri cu studiu de caz
Combaterea si prevenirea spalarii banilor
Combaterea traficului international ilicit de autovehicule furate
Combaterea, prevenirea si controlul evaziunii fiscale
Comerciantul din perspectiva juridica
Comparatie intre infractiunea de talharie si alte infractiuni
Competenta Curtii Europene de Justitie
Competenta instantelor judecatoresti in materie penala
Competenta materiala a instantelor judecatoresti.
Competitivitatea in activitatea economico - financiara
Complicitatea ca forma de participatie
Complicitatea.
Comunitatile europene si Uniunea Europeana
Concedierea - forma juridica de incetare a contractului individual de munca
Conceptul de personalitate in cadrul psihologiei judiciare
Conceptul de somaj.
Conceptul si configurarea notiunii de drept. Configurarea diviziunii dreptului in sistemele juridice contemporane
Concesionarea de terenuri si constructii. Zona Libera Curtici Arad
Concubinaj, logodna, casatorie elemente comune si elemente diferentiale
Concursul de infractiuni
Concursul ideal de infractiuni
Condamnarea conditionata - natura juridica.
Condamnarea conditionata.
Conditii la incheierea contractului individual de munca
Conditii legale pentru incheierea casatoriei
Conditii pentru incheierea contractului individual de munca.
Conditiile de deschidere a procedurii de reorganizare judiciara
Conditiile de fond in vederea incheierii casatoriei
Conditiile de fond si de forma ale casatoriei.
Conditiile de fond si impedimentele la casatorie
Conditiile de valabilitate ale actului juridic civil
Conditiile de valabilitate si forma actului juridic
Conditiile legale de revocare a donatiilor
Conditiile raspunderii disciplinare
Conducerea subordonatilor
Conduita violenta in familie.
Conferintele internationale pentru protectia mediului
Configurarea diviziunii dreptului in marile sisteme juridice
Conflictul de legi in contractele comerciale internationale
Consecintele procesului decizional asupra relatiei dintre comisie si Consiliul Europei
Consecintele terorismului international
Consideratii medico - legale asupra pattern - ului clinic si a celui morfologic in suicidologie
Consideratii teoretice si practice legate de obligatia de intretinere in sistemul Codului Familiei si in cel al viitorului Cod Civil si propuneri de imbunatatire a legislatiei in materie.
Consiliul Europei pentru protectia drepturilor omului. O.S.C.E.
Consiliul Local Gherla
Consiliul Uniunii Europene.
Consiliului local ca parte a sistemului administratiei publice
Consimtamantul si vointa juridica
Constarile tehnico - stiintifice si a expertizelor judiciare
Constatarile tehnico - stiintifice si experiza criminalistica.Asemanari si deosebiri.
Constituirea si reconstituirea dreptului de proprietate si a efectelor economico - sociale
Constituirea societatilor comerciale pe actiuni
Constitutionalismul in Romania
Constitutionalitatea si legalitatea functiei publice in Romania
Constructia comunitara din perspectiva dreptului administrativ.
Consumul de droguri
Consumul si traficul de stupefiante
Contabilitatea institutiilor publice
Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor cu studiu de caz
Contencios administrativ roman.
Contencios administrativ.
Continutul contractelor comerciale internationale
Continutul contractului de munca.
Continutul contractului individual de munca
Continutul raportului juridic
Continutul raportului juridic civil
Continutul si rolul impozitelor. Impozite directe, taxe locale si facilitati fiscale aplicate
Contrabanda in spatiul crimei organizate
Contrabanda,din punct de vedere juridico - penal
Contrabanda.
Contracte in comertul international
Contracte in sistemele internationale
Contractele administrative
Contractele de locatie incheiate de o societate pe actiuni
Contractele de transporturi feroviare prin prisma traficului international
Contractele in dreptul roman
Contractele maritime din perspectiva contractelor de navlosire
Contractul colectiv de munca
Contractul colectiv de munca din perspectiva izvoarelor de drept ale muncii.
Contractul colectiv de munca la nivel de societate comerciala
Contractul comercial de mandat
Contractul comercial de transport
Contractul comercial si cel civil de vanzare - cumparare.Diferente
Contractul de achizitii publice
Contractul de comert international
Contractul de donatie cu studiu de caz
Contractul de donatie.
Contractul de inchiriere
Contractul de inchiriere ca drept juridic de folosinta a locuintei
Contractul de inchiriere.
Contractul de leasing
Contractul de leasing din perspectiva dreptului comercial international
Contractul de leasing in dreptul comertului international
Contractul de locatiune. Conditiile de validitate
Contractul de mandat
Contractul de mandat comercial
Contractul de mandat si probleme speciale ce reies din acesta
Contractul de navlosire si efectele produse de acesta
Contractul de societate civila
Contractul de transport calatori pe calea ferata in cadrul dreptului transporturilor
Contractul de transport din perspectiva comertului international
Contractul de vanzare comerciala internationala de marfuri, principal instrument juridic de realizare a comertului intrenational
Contractul drept roman
Contractul in dreptul roman
Contractul individual de munca
Contractul individual de munca ca fundament al dreptului muncii
Contractul individual de munca din punctul de vedere al dreptului muncii.
Contractul individual de munca prin prisma dreptului muncii
Contractul individual de munca sin punctul de vedere al dreptului muncii
Contractul si efectele contractului
Contractul si elementele sale
Contraventii referitoare la regimul pescuitului
Controlul actelor de comandament militar
Controlul administratiei publice in Romania
Controlul administrativ jurisdictional
Controlul constitutionalitatii legilor .
Controlul financiar cu particularizarea metodologiei de exercitare a acestuia
Controlul judecatoresc asupra administratiei publice
Controlul jurisdictional al drepturilor omului
Controlul parlamentar exercitat asupra Guvernului si a altor autoritati ale administratiei publice
Controlul persoanelor condamnate conditionat
Conventia Drepturilor Copilului din perspectiva juridica
Conventiile internationale ce reglementeaza dreptul de autor si drepturile conexe si implementarea acestora in sistemul national de drept
Cooperarea autoritatilor statului in prevenirea si combaterea traficului ilicit de droguri
Cooperarea internationala a statelor in vederea combaterii infractionalitatii transfrontaliere
Coordonatele socio - juridice ale infractionalitatii feminine. Tratamentul si conditia femeilor in Penitenciarul Targsor
Corelarea normelor comunitare cu cele nationale in cadrul ordinii juridice a comunitatilor europene
Coruptia si traficul de influenta
Coruptia.
Creditul bancar cu referire la unele institutii straine de credit extern
Crima organizata
Criminali in serie
Criminalistatea minorilor
Criminalitatea din perspectiva victimei si societatii
Criminalitatea economico - financiare in perioada de tranzitie. Particularitati criminologice
Criminalitatea in Europa de Est si fosta URSS dupa sfarsitul Razboiului Rece
Criminalitatea informatica
Criminalitatea organizata si a infractiilor ce rezulta din aceasta
Criminologia si crima organizata.Notiuni teoretice
Cumulul de functii
Curtea Constitutionala a Romaniei ca instanta de contencios electoral
Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Curtea Europeana de Conturi
Curtea Europeana de Justitie
Curtea internationala cu referire la curtea internationala de justitie
Curtea Internationala de Justitie.
Darea de mita
Datoria publica interna
Ddrepurile omului in UE. Aspecte legate de dreptul fundamental la libera expresie
De la viol la hartuire sexuala. Evolutia conceptului de libertate privind viata sexuala
Decizia de concediere individuala pentru motive ce nu tin de persoana salariatului.
Declararea apelului si judecarea acestuia
Delapidarea si formele de manifestare
Delicventa juvenila
Delicventa juvenila si identificarea simptomelor comportamentale deviante
Delicventa juvenila si modalitatile de combatere, ocrotire si prevenire a acesteia
Delimitarea dreptului financiar si fiscal de celelalte ramuri de drept
Delimitarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului fata de alte prerogative juridice
Delimitarile fiscalitatii in concordanta cu sistemul fiscal din Romania
Descentralizarea in administratia publica
Descurajarea darii si luarii de mita ca factori esentiali in prevenirea coruptiei
Desfacerea casatoriei - divortul
Desfacerea casatoriei prin acordul partilor
Desfacerea casatoriei prin acordul partilor cu studiu de caz
Desfacerea casatoriei prin divort
Desfacerea casatoriei prin divort. Efecte.
Desfiintarea casatoriei. Casatoria putativa
Despagubirile banesti ca mod de recuperare a daunelor morale
Detectarea comportamentului simulat.
Devolutiunea succesorala testamentara
Devolutiunea succesorala testamentara din punctul de vedere al dreptului romanesc
Dezmembramintele dreptului de proprietate
Diferente intre contractul comercial si cel civil de vanzare - cumparare
Diferente specifice intre diferite tipuri de infractiuni de coruptie si luarea de mita
Dimensiunea prevenirii si combaterii consumului de droguri (Toxicomania)
Din istoria politiei romane (1919 -1940)
Dinamica drogurilor.
Dinamica mediului european de securitate. Dileme in gestionarea securitatii
Dinamica obligatiilor
Dispozitiile testamentare pentru valabilitatea testamentului.
Divortul
Dobandirea proprietatii din perspectiva dreptului roman
Doctrina si practica judiciara privind infraciunile de inselaciune
Drept civil. Partea generala - note de curs
Drept financiar - impozitele
Drept parlamentar.
Dreptul civil natura juridica. Exceptii de procedura
Dreptul copilului la respectarea personalitatii si individualitatii
Dreptul de aparare in urmarirea penala si cercetarea judecatoreasca
Dreptul de mostenire
Dreptul de mostenire asupra terenurilor agricole si a terenurilor forestiere in lumina Legii nr. 18/1991 si a Legii nr. 1/2000
Dreptul de optiune succesorala cu studiu de caz
Dreptul de proprietate pe cote -parti
Dreptul de proprietate privata
Dreptul de proprietate si limitele exercitarii sale. Teorie si practica
Dreptul de retentie
Dreptul de retentie. Drepturile carausului asupra marfii transportate
Dreptul de servitute
Dreptul familiei in secolele XVII - XVIII pe teritoriul Tarii Romanesti si al Moldovei
Dreptul international umanitar dupa cel de-al doilea razboi mondial cu studiu de caz
Dreptul la aparare
Dreptul la aparare in procesul penal
Dreptul la pensie.
Dreptul omului la mediu inconjurator sanatos
Dreptul omului la un mediu inconjurator sanatos ca drept fundamental
Dreptul penal material si dreptul procesual penal
Dreptul securitatii sociale
Dreptul securitatii sociale. asigurari. pensii.Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
Dreptul si statul
Dreptul umanitar in cadrul conflictelor din fosta Iugoslavie
Drepturile consumatorului.
Drepturile detinutilor
Drepturile economice si sociale garantate de catre dreptul institutional international
Drepturile femeii
Drepturile fundamentale ale cetAteanului european. Studiu de caz - libertatea de exprimare
Drepturile intangibile ale omului
Drepturile omului
Drepturile omului din perspectiva actiunii organelor de politie
Drepturile omului in Romania si ONU
Drepturile omului in spatiul international
Drepturile omului si mecanismele europene de protectie a drepturilor omului
Drepturile omului.
Drepturile patrimoniale. Revendicarea bunurilor
Drepturile si indatoririle parintesti
Drepturile si indatoririle parintesti fata de minor
Drepturile si indatoririle parintesti. Exercitarea acestora
Drepturile sotilor asupra bunurilor comune
Drepturile succesorale ale sotului supravetuitor
Drepturile, libertatile si indatoririle cetateanului
Droguri
Droguri din plante mescalina, psilocina, psilocibina, salvinorina.
Drogurile
Drogurile - consideratii teoretice
Drogurile in Romania
Economia subterana si spalarea banilor - studiu criminologic
Educarea copilului in vederea cunoasterii drepturilor sale
Efectele acesteia in dreptul international
Efectele casatoriei
Efectele casatoriei asupra relatiilor patrimoniale dintre soti.
Efectele contractului civil de vanzare -cumparare.
Efectele deciziei de concediere individuala pentru motive ce nu tin de persoana salariatului
Efectele divortului
Efectele divortului asupra copiilor minori din cadrul familiei
Efectele evaziunii fiscale
Efectuarea perchezitiei, a ridicarii de obiecte si inscrisuri
Efectul juridic si suprematia dreptului uniunii europene
Eficienta organizatiei - management politienesc
Elemente caracteristice ale contractului in dreptul roman
Elemente de drept al familiei in secolele XVII - XVIII pe teritoriul Tarii Romanesti si al Moldovei
Elemente de psihologie a ultrajului
Elemente fundamentale si aplicatii de analiza a muncii
Elemente privind culegerea si analiza informatiilor in domeniul drogurilor
Emanciparea femeii si a formelor de discriminare fata de femei
Etapele premergatoare deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeana
Evaluarea performantelor profesionale
Evaziunea fiscala
Evaziunea fiscala d.p.d.v. juridico - fiscal in Republica Moldova
Evaziunea fiscala pe plan international
Evictiunea in contractele civile ca mod de tulburare de drept
Evidenta Informatizata a urmaritilor general
Evolutia dreptului international public.
Evolutia fenomenului de spalare a banilor
Evolutia istorica a dreptului international public
Evolutia justitiei militare
Evolutia procesului e integrare economica in vederea integrarii europene
Evolutia sistemului electoral romanesc
Evolutii ale participarii Parlamentului European la decizie
Evolutii si tendinte ale crimei organizate in domeniul financiar-bancar
Exceptii de procedura
Exceptii de procedura IN DREPT CIVIL
Exceptiile de procedura
Exceptiile procesuale de procedura
Executarea normelor de drept comunitar
Executarea pedepsei in regim de maxima siguranta
Executarea pedepselor si masurile de arestare preventiva
Executarea si modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca
Executarea silita - aspecte comune
Executarea silita a obligatiilor fiscale
Executarea silita -aspecte comune
Executarea silita.Aspecte teoretice si practice.
Executarea silita-aspecte comune
Executorul fiscal
Executorul Fiscal. Executarea silita prin poprire realizata de catre executorul fiscal
Exercitarea dreptului de proprietate limitele exercitarii
Exercitarea functiei de control parlamentar asupra Presedintelui Romaniei
Expertiza armelor de foc
Expertiza criminalistica a falsului in inscrisuri
Expertiza in procesul penal si civil
Expertiza judiciara ca mijloc de proba in procesul penal
Expertiza judiciara in procesul civil cu studiu de caz
Expertiza judiciara.
Expertiza medico -legala a leziunilor in traumatologia mecanica
Extradarea si expuzarea
Falsul in documente cercetat din punct de vedere criminalistic
Falsul in documente. cercetare criminalistica
Falsul intelectual
Falsul material in inscrisurile oficiale cu studiu de caz
Fazele si strategiile identificarii criminalistice
Fenomenul evaziunii fiscale.
Fenomenul infractional in rindul rromilor
Fenomenul migrationist in cadrul tarilor din Uniunea Europeana
Filiatia fata de tata si dubla paternitate
Filiatia fata de tatal din afara casatorie
Finantele publice locale
Fiscalitate.
Forme de cooperare a statelor intalnite la nivelul organizarii regionale europene
Forme si efecte ale impartirii mostenirii
Formele si modalitatile infractiunilor de viol.
Formele si tendintele de manifestare a criminalitatii economico-financiare in sectorul constructii, urbanism si amenajarea teritoriului
Fotografia judiciara
Franchising.
Franciza in dreptul roman si international.
Frontiera de stat a Romaniei
Frontiera fluviala a Romaniei
Functia si functionarul public
Functiile Parlamentului
Functiile si activitatea misiunilor diplomatice. Imunitatile si privilegiile diplomatice
Functionarea societatii pe actiuni.
Furtul din locuinta din perspectiva cercetarii criminalistice
Furtul din locuinta. Cercetare criminalistica
Furturi de autovehicule
Gajul si ipoteca ca forma de garantie
Garantarea dreptului la invatatura in Romania din perspectiva dreptului international
Garantarea drepturilor omului in Europa
Garantiile
Garantiile in dreptul comercial
Garantiile in schimburile internationale. Scrisoarea de garantie bancara
Garantiile obligatiilor in dreptul civil si comercial
Garantiile obligatiilor in dreptul civil si in dreptul comercial
Garantiile reale
Garantiile reale - gajul si ipoteca
Generalitati privind raspunderea civila delictuala
Gratierea. caracteristici
Grupurile infractionale organizate cu referire la fasurile de valuta
Guvernul ca organ al administratiei publice
Guvernul ca organizare si structura cu studiu de caz
Guvernul Romaniei
Identificarea criminalistica a armelor de foc.
Identificarea criminalistica a urmelor de sange.
Identificarea criminalistica a urmelor.
Identificarea dupa semnalmente exterioare a persoanelor disparute sau a cadavrelor
Identificarea in ancheta criminalistica.
Identificarea persoanei dupa semnalmente
Identificarea persoanei dupa semnalmente. Domenii de aplicare si metode de identificare
Identificarea persoanei fizice dupa nume si domiciliu.
Identificarea persoanelor dupa semnalmentele exterioare
Imaginea despre victima in viziunea detinutilor
Imparteala mostenirii
Impartirea bunurilor comune ale sotilor in timpul casatoriei
Impartirea bunurilor in timpul casatoriei
Impartirea bunurilor sotilor in timpul casatoriei
Implicatiile desfacerii unei casatorii ce decurg asupra minorilor
Importanta asfixierilor mecanice asupra evolutiei expertizei medico - legale si juridice
Importanta cercetarii urmelor.
Importanta expertizei grafologice in investigatiile criminalistice
Importanta leasingului in economia nationala si in relatiile internationale
Importanta si viitorul asigurarii bunurilor in Romania
Impozite si taxe.
Imunitatile si privilegiile diplomatice.
Imunitatile si privilegiile oficiilor consulare
Incetarea contractului individual de munca
Incetarea si desfacerea casatoriei din perspectiva dreptului pozitiv romanesc
Incheierea casatoriei
Incheierea cpntractelor comerciale internationale
Incheierea si efectele adoptiei
Incheierea tratatelor si a modului de exprimarea a consimtamantului de legare printr-un tratat
Incheierea unui contract individual de munca
Incompatibilitatile si interdictiile functionarilor publici
Incursiune juridica si psihologica asupra interogatoriului psihanalitic pe terenul urmaririi penale
Incuviintarea adoptiei
Infiintarea de societati comerciale in perspectiva dreptului pozitiv romanesc
Infiintarea persoanei juridice de drept privat
Informatii de frontiera
Infractiune de contrabanda.Perspective juridico - penale si criminologice
infractiunea complexa
Infractiunea contra ordinii si disciplinei militare
Infractiunea de contrabanda
Infractiunea de coruptie.
Infractiunea de delapidare.
Infractiunea de furt
Infractiunea de inselaciune
Infractiunea de inselaciune studiu de caz
Infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal
Infractiunea de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte
Infractiunea de loviri si vatamari cauzatoare de moarte.

lucrari de licenta (lucrare de licenta), lucrari de diploma (lucrare de diploma), proiecte de licenta, teze de disertatie, lucrari licente drept
Infractiunea de lovituri si vatamari cauzatoare de moarte
Infractiunea de nerespectare a regimului armelor si al munitiilor
Infractiunea de omor calificat
Infractiunea de omor deosebit de grav
Infractiunea de pruncucidere si a sanctiunilor prevazute
Infractiunea de pruncucidere.
Infractiunea de tainuire.
Infractiunea de trafic de influenta
infractiunea de ucidere din culpa
Infractiunea de ultraj particularizat in dreptul comun
Infractiunea de viol.
Infractiunea.
Infractiuni comise prin violenta din perspectiva cercetarii criminalistice
Infractiuni comise prin violenta. cercetare criminalistica
Infractiuni contra datelor si sistemelor informatice
Infractiuni de coruptie ce pot apare in cadrul licitatiilor
Infractiuni de coruptie si luarea de mita.Diferente specifice
Infractiuni in legislatia maritima romana
Infractiuni informatice.
Infractiuni la regimul armelor si munitiilor
Infractiuni la regimul circulatiei rutiere
Infractiuni silvice
Infractiunii de lovituri sau vatamari cauzatoare de moarte
Infractiunile care rezulta din nerespectarea regimului armelor, materiilor radioactive si explozive
Infractiunile comise de minori.
Infractiunile contra comunitatii. Infractiunea de ultraj
Infractiunile contra demnitatii
Infractiunile contra intereselor publice savarsite de diversi functionari.
Infractiunile contra patrimoniului. Aspecte comparative intre infractiunea de talharie si alte infractiuni
Infractiunile contra persoane
Infractiunile de amenintare si santaj cu studiu de caz
Infractiunile de complicitate si favorizarea infractorului cu tainuirea.Comparatie
Infractiunile de furt simplu si furt calificat
Infractiunile de furt simplu si furt calificat in cadrul protectiei penale patrimoniale
Infractiunile de marturie mincinoasa si incercare
Infractiunile de marturie mincinoasa si incercare in teoria si practica judiciara
Infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul
Infractiunile de trafic si consum de droguri
Infractiunile de trafic si consum ilicit de droguri
Infractiunile in circulatia rutiera d.p.d.v juridico - penal si criminologic
Infractiunile in circulatia rutiera din punct de vedere juridico - penal si criminologic
Infractiunile savarsite prin folosirea armelor de foc
Infractiunile silvice
Insemnatatea actiunilor de urmarire penala
Insolventa transfrontaliera
institutia Avocatul Poporului in Romania
Institutia casatoriei in dreptul roman
Institutia plangerii prealabile
Institutia prefectului - judetul Giurgiu
Institutia sefului de stat
Institutii comunitare. Parlamentul European (1952-2005)
Institutiile Uniunii Europene
Insubordonare, lovirea superiorului sau a inferiorului in cadrul armatei romane
Integrarea europeana.
Interogatoriul psihanalitic in urmarirea penala din punct de vedere juridic si psihologic
Interogatoriul psihanalitic in urmarirea penala.Juridic si psihologic
Interpretarea criminalistica a urmelor
Interventia dinamica pentru retinerea infractorilor si a eliberarii ostaticilor
Intocmirea documentatiei tehnico - juridice pentru intabularea dreptului de proprietate a unui imobil situat in extravilanul localitatii Recea, Judetul Maramures
Intretinerea copiilor minori de catre parinti
Investigarea criminalistica in cazul infractiunii de ultraj
Investigarea Fraudelor
Investigarea infractiunilor de luare si dare de mita
Investigarea infractiunilor de omucidere
Investigarea omorului prin impuscare
Investigatia criminalistica a infractiunilor din afaceri. Aspecte teoretice si practice
Investigatiile cauzelor de viol si a psihologiei judiciare in aceste cazuri
Istoria institutiei Contenciosului administrativ in Romania
Istoria statului si dreptului romanesc
Istoria Uniunii Europene
Istoria Uniunii Europene de la originii si pana in prezent
Istoricul si caracteristicile dreptului de proprietate
Izvoarele dreptului comercial.Personalitatea juridica a unei societati.
Izvoarele dreptului contemporan
Izvoarele si princiipiile dreptului muncii
Judecarea cailor de atac de reformare cu studiu de caz
Judecarea exceptiilor procesuale in procesele civile cu studiu de caz
Judecatoria
Jurisdictia penala internationala si evolutia ei
Leasing - ul
Leasing - ul. Contractul de leasing
Leasingul financiar si operational d.p.d.v juridic si contabil
Leasingul financiar si operational din punct de vedere juridic si contabil
Legalitatea internationala a livrarilor supravegheate cu studiu de caz
Legitima aparare
Legitima aparare in Codul penal
Legitima aparare si starea de necesitate
Legitimarea sanctiunilor juridice
Libera circulatie a persoanelor
Libertatea de exploatare si folosire a spatiului cosmic
Libertatea de exprimare si libertatea de constiinta. Analiza de jurisprudenta si doctrina
Libertatile fundamentale in Uniunea Europeana
Limitari in ceea ce priveste exercitarea dreptului de proprietate
Lipsirea de libertate in mod ilegal
Locul dreptului european in cadrul disciplinelor de drept
Locul savarsirii infractiunii
Luarea de mita.
Lupta antidrog
Management politienesc, eficienta organizatiei
Managementul activitAtilor desfasurate de politie pe linia respectArii regimului armelor de foc si munitiilor
Managementul functiei publice si a functionarului public
Managementul informatiei din perspectiva psihologica
Managementul organizarii muncii si timpului.
Managementul si clasificarea conflictelor.
Mandatul comercial cu reprezentare din punctul de vedere al institutiei juridice a reprezentarii
Mandatul comercial.Institutia juridica a reprezentarii
Marketingul in lumea dinamica in cadrul unei societati cu studiu de caz
Marturia mincinoasa.
Masuri legale in spatiul dreptului international, pentru prevenira,combaterea si reprimarea terorismul international
Masurile de siguranta
Masurile educative
Mecanisme internationale privind protectia juridica a drepturilor omului
Mecanismele juridice de protectie a drepturilor omului din cadrul ONU
Medierea conflictelor de munca
Medierea conflictelor de munca in Romania
Medierea- un pas inainte pentru Romania

lucrari de licenta (lucrare de licenta), lucrari de diploma (lucrare de diploma), proiecte de licenta, teze de disertatie, lucrari licente drept
Metodele si tehnicile de cercetare criminologica
Metodologia investigarii infractiunilor de coruptie
Metodologia investigarii infractiunilor de denuntare calomnioasa si marturie mincinoasa
Metodologii de identificare dupa semnalmente exterioare a persoanelor disparute sau a cadavrelor
Metodolologia cercetarii furtului si traficului de autoturisme
Migratia - evolutie si tendinte
Migratia externa
Mijloace si tehnici de influentare psihologica. Zvonul, intoxicarea, dezinformarea si manipularea ca mijloc de realizare a influentarii psihosociologice.
Mijloacele si procedeele folosite in criminologie
Ministerul Apararii si capacitatea sa juridico-civila
Modalitati de deturnare de fonduri in administratia militara
Modalitati de dobandire a proprietatii si inscrierea in cartea funciara
Modalitati de dobandire si forme de aparare a dreptului de proprietate
Modalitati de elaborare a bugetului de stat
Modalitati de sanctionare a actelor de coruptie
Modalitatile de combatere a evaziunii fiscale
Modalitatile investigarii criminalistice in cazul infractiunii de ultraj
Modalitatile liberarii provizorii ca masura procesuala
Modificarea contractului individual de munca
Modificarea si suspendarea contractului individual de munca. Angajarea in spatiul comunitar
Modul de controlare a activitatii magistratilor de catre consiliul superior
Moduri de dobandire a dreptului de proprietate
Modurile de dobandire a dreptului de proprietate
Modurile specifice de dobandire a dreptului de proprietate publica.
mostenirea din punctul de vedere al dreptului international privat
Mostenirea legala.
Munca prin agent de munca temporara
NATO
Natura juridica a condamnarii conditionate
Natura juridica a dreptului civil si exceptiile de procedura
Natura juridica a imunitatilor si privilegiilor diplomatice
Natura juridica si scopul executarii silite
Nerespectarea regimului armelor, materiilor radioactive si explozive.Infractiuni
Norma juridica in timp, spatiu si asupra persoanei
Normele juridice si raporturile juridice.
Normele ordinii juridice din cadrul Uniunii Europene
Notiunea cetateniei in cadrul dreptului international public
Notiunea de avocat al poporului din perspectiva atributiilor, functiilor si rolului sau
Notiunea de comerciant din perspectiva juridica
Notiunea de contrabanda din punct de vedere juridico - penal
Notiunea de contract de transport din perspectiva comertului international
Notiunea de drept si diviziunea dreptului in sistemele juridice contemporane.
Notiunea de gratiere si caracateristicile acesteia
Notiunea de infractiune de contrabanda din perspective juridico - penale si criminologice
Notiunea de procedura notariala abordata din perspective teoretice si practice
Notiunea de raport juridic civil
notiunea de raport juridic si exemplificarea obiectului
Notiunea de spalare a banilor
Notiunea de stingere a obligatiilor din perspective teoretice si practice
Notiunea de teritoriu in dreptul international cu referire juridica la frontiera de stat a Romaniei
Notiunea de terorism international la inceputul secolului XXI.
Notiunea de vinovatie in dreptul penal
Notiunea declararii apelului si judecarea acestuia
Notiunea juridica de delapidare si forme de manifestare a acesteia
Notiunea proprietatii in cadrul Codului civil roman si caracteristicile actiunii in revendicare
Notiunea, caracterele, conditiile si natura juridica a casatoriei
Notiunea, natura juridica si scopul executarii silite
Notiuni de control financiar cu particularizarea metodologiei de exercitare a acestuia
Notiuni de teorie si practica judiciara in cadrul unitatii de infractiune
Notiuni privind falsul intelectual in practica si teoria judiciara
Notiuni specifice dreptului penal material si dreptului procesual penal
Notiuni teoretice de criminologie si crima organizata
Notiuni teoretice privind contractul de societate civila
Nulitatea actului juridic civil cu studiu de caz
Nulitatea actului juridic civil si regimul juridic al acesteia
Nulitatea actului juridic civil.
Nulitatea casatoriei
Numele persoanei fizice - atribut de identificare in dreptul civil
O lupta fara sfarsit management sau conducere
Obiectul probatiunii
Obligatia de intretinere intre soti
Obligatia juridica
Obligatia juridica in cadrul raportului juridic
Obligatiile partilor in cazul contractului de locatiune
Obligatiile partilor in contractul de locatiune.
Obligatiile partilor in contractul de vanzare-cumparare internationala de marfuri privind conventia de la Viena din 11 aprilie 1980
Obligatiile salariatului in contractul individual de munca
Obligatiile si contractele din perspectiva codului Calimach
Obligatiunile - principalele tipuri de valori mobiliare
Obligatiunile - principalele titluri de creanta ale pietei de capital
Ocrotirea parinteasca
Oficiul consular
Ombudsman - ul European
Omorul.Infractiune contra persoanei
Oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare
Organisme internationale si strategii de lupta impotriva terorismului mondial
Organizarea comunitara in activitatile economice
Organizarea functiei publice in sistemul administratiei publice locale autonome. Cariera in functia publica in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.
Organizarea muncii. Raspunderea disciplinara
Organizarea partidelor politice in cadrul sistemelor constitutionale.
Organizarea timpului si muncii managerului
Organizatia internationala
Organizatia Mondiala a Comertului
Organizatia Pentru Securitate si Cooperare In Europa (OSCE)
Organizatii europene cu preocupari in domeniul promovarii si protectiei drepturilor omului
Organizatii regionale de arbitraj comercial international
Organizatiile criminale
organizatiile internationale
Organizatiile regionale de arbitraj international comercial
Orientarea psihanalitica din criminologia psihologica - freudismul
Orientarea psihologica in criminologie
Originalitatea si perspectivele Uniunii Europene
Originile separatiei puterilor in stat
Parlamentul European
Parlamentul European cu studiu de caz
Participantii in procesul penal.
Participantii in procesul penal. Succesorii, Reprezentantii si substitutii procesuali
Participatia penala
participatia penala sub forma complicitatii
Particularitati ale absentei nejustificate, dezertarii si a incalcarii de consemn
Particularitati ale aderarii romaniei la Uniunea Europeana.
Particularitati ale cercetarii locului faptei in cazul investigarii infractiunilor savarsite prin folosirea armelor de foc si a materiilor explozive
Particularitati ale procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
Particularitati ale valabilitatii unui act juridic civil
Particularitati aprarute in configurarea diviziunii dreptului in marile sisteme juridice
Particularitati ce deroga raspunderea penala sau consecintele actiunii in cadrul amnistiei
Particularitati de investigare a infractiunii de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte
Particularitati in cadrul incheierii unui contract individual de munca
Particularitati in elaborarea normelor apartinand ordinii juridice a U.E.
Particularitati privind cercetarea violului urmat de moartea victimei in situatii speciale
Particularitatile adoptiilor nationale si internationale
Particularitatile asistentei sociale in institutiile statului
Particularitatile cercetarii infractiunii de omor savarsit cu premeditare
Particularitatile cercetarii la fata locului in cazul violului urmat de moartea victimei
Particularitatile criminologice ale criminalitatii economico - financiare in perioada de tranzitie
Particularitatile drepturilor asupra bunurilor proprii ale sotilor
Particularitatile ordinii juridice a Comunitatilor Europene
  Particularitatile societatii cu raspundere limitata si regimul sau juridic
Particularizarea abuzului de incredere ca forma de infractiune contra patrimoniului
Particularizarea circumstantei sanctiunilor in dreptul penal ca criteriu de individualizare
Particularizarea circumstantei sanctiunilor in dreptul penal.Criteriu de individualizare
Particularizarea contractelor maritime din perspectiva contractelor de navlosire
Particularizarea participatiei penale sub forma complicitatii
Partidele politice
Partidelor politice in Romania si in unele sisteme occidentale
Patrimoniul agentului economic si a activitatii acestuia
Patrimoniul societatii comerciale.
Patrimoniul unei societati comerciale din perspectiva organizarii Fondului de Comert.
Pedeapsa amenzii
Pedeapsa capitala
Pedeapsa in caz de recidiva
Pedepsele in cadrul dreptului penal
Pedepsele in dreptul penal roman. Actualitate si perspective
Perfectionarea asigurarilor de persoane in urma rezultatelor obtinute la o societate pe actiuni
Performantele profesionale ale resurselor umane din administratia publica
Pericolele comiterii infractiunilor de spalare a banilor.
Peroana aparatorului in cadrul dreptului de aparare
Personalitatea juridica a organizatiilor internationale interguvernamentale
Piata muncii in U.E.Contractul colectiv de munca. Relatiile de munca in Spania.
Piata Muncii.
Plata - mijloc de stingere a obligatiilor in cadrul contractelor civile
Pluralismul socio - juridic si reglementarea probatiunii
Politica transporturilor aeriene in Uniunea Europeana
Politistul sub acoperire
Populatia din perspectiva dreptului international public
Pornografie pe internet
Portretul sociologic al coruptiei si crimei organizate.
Posesia
Posibilitatile de aderare la Uniunea Europeana pe baza capitolelor de negociere
Precizari cu privire la descentralizarea in administratia publica
Precizari juridice privind incadrarea infractiunii de omor deosebit de grav
Precizari privind venitul obtinut din munca in Romania si in alte tari
Precizari referitoare la contractul de comert international
Precizari referitoare la legitima aparare din punctul de vedere al codului penal
Precizari teoretice cu privire la participantii la procesul penal
Precizari teoretice cu privire la regimul juridic al bunurilor imobile
Prescriptia extinctiva
Prevederile Legii nr 554 din 2004 privind contenciosul administrativ
Prevenirea si combaterea faptelor de coruptie
Prevenirea, protectia si combaterea traficului de fiinte umane
Prezentarea evolutiei sistemului electoral romanesc
Prezentarea organizatiilor regionale de arbitraj international comercial
Prezentarea pentru recunoastere a persoanelor
Principalele rezultate din dreptul de proprietate
Principii fundamentala ale dreptului mediului
Principiile dreptului procesual civil.
Principiilor fundamentale ale procesului penal roman
Principiul colaborarii intre state
Principiul dezarmarii
Principiul garantarii libertatii persoanei si principiul respectarii demnitatii umane
Principiul proportionalitatii in Dreptul administrativ
Privire de ansamblu asupra raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie.
Privire speciala asupra Parlamentului European.
Proba cu martori.
Proba prin declaratia martorilor
Probatiunea ca metoda de reeducare in sistemul penal.
Probatiunea in dreptul penal
Probele in civil
Probele in dreptul civil.
Probele in procesul penal.
Probele si mijloacele de proba in procesul penal
Problema dialogului social existent in Romania
Problema protectiei juridice a drepturilor omului
Problematica casatoriei si a divortului
Problematica comportamentului infractional din perspectiva argumentelor psihologice si juridice vizand inlaturarea raspunderii penale.
Problematica constarilor tehnico - stiintifice si a expertizelor judiciare
Problematica drepturilor omului la nivel european - Consiliul Europei.
Problematica drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Dreptul de exprimare
Problematica integrarii Romaniei in Uniunea Europeana din perspectiva cetateniei.
Problematizarea consumului de droguri in Romania
Probleme ale protectiei mediului in procesul realizarii unor drepturi si obligatii constitutionale
Probleme globale ale omenirii - Conferinta de la Johannesburg, 2002
Probleme juridice privind intermedierea in comertul international
Probleme teoretice privind contractul comercial de transport
Probleme teoretice si practice privind realizarea dreptului fundamental al omului la aparare si asistenta juridica
Procedee tehnico -tactice de investigare a omuciderilor
procedura divortului si efectele acestuia
Procedura in contencios administrativ in prima instanta si in Uniunea Europeana
Procedura in inspectia muncii
Procedura insolventei
Procedura notariala. Perspective teoretice si practice
Procedura plangerii prealabile
Procedura vamala
Procesul civil si comercial cu element de extraneitate
Procesul de integrare economica in vederea integrarii europene
Profile psihologice ale anchetatorilor
Profilul psihologic al teroristului.
Programul anual al achizitiilor publice. Contractul de achizitie publica
Proiect numerotare veche\
Proprietatea in cadrul Codului civil roman si caracteristicile actiunii in revendicare
Prostitutia si proxenetismul
Prostitutia si proxenetismul in actualul Cod penal
Protectia constitutionala a drepturilor si libertatilor
Protectia copilului aflat in dificultate
Protectia copilului aflat in dificultate prin diferite forme ale adoptiei
protectia copilului din punctul de vedere al dreptului
Protectia drepturilor copilului in dreptul romanesc precum si in sistemul ONU si cel european
Protectia drepturilor omului
Protectia drepturilor omului cu studiu de caz
Protectia femeii contra agresiunii
Protectia juridica a atmosferei.
Protectia juridica a copilului din afara casatoriei.
Protectia juridica a dreptului la viata
Protectia juridica a drepturilor omului
Protectia juridica a drepturilor omului
Protectia juridica a drepturilor omului in Uniunea Europeana
Protectia juridica a marcilor in cadrul dreptului Proprietatii intelectuale
Protectia juridica a mediului impotriva poluarii radioactive
protectia juridice a copilului in Romania
Protectia mamei si a copilului
Protectia martorilor
Protectia retelelor
Protectia sociala a veteranilor, invalizilor, orfanilor, vaduvelor de razboi si a fostilor detinuti politici
Protectia sociala. pensia privata
Protejarea bunurilor culturale in caz de razboi
Protejarea ranitilor, bolnavilor si naufragiatilor in caz de conflict armat.
Protejarea relatiilor sociale referitoare la autoritatea organelor de stat
Pruncuciderea
Psihosociologia crimei organizate
Publicitate imobiliara, cadastru, carte funciara
Punerea in executare a hotararilor judecatoresti.
Punerea in executie a dispozitiilor civile din hotararile penale
Raportul de drept constitutional.
Raportul juridic
Raportul juridic civil
Raportul juridic civil si abuzul de drept
Raportul juridic civil si bunurile
Raportul juridic.
Raportul liberalitatilor
Raspundearea penala a functionarilor publici
Raspundera civila delictuala pentru fapta proprie
Raspunderea carausului in cadrul contractului de transport marfuri.
Raspunderea civila - forma specifica a raspunderii juridice
Raspunderea civila a parintilor pentru fapta ilicita a copilului minor
Raspunderea civila delictuala
Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie.
Raspunderea civila in cazul comiterii delictelor de presa
Raspunderea comitentilor pentru faptele prepusilor
Raspunderea contraventionala
Raspunderea disciplinara
Raspunderea disciplinara - forma a raspunderii juridice
Raspunderea disciplinara - forma a raspunderii juridice in dreptul muncii
Raspunderea disciplinara - organizarea muncii.
Raspunderea disciplinara a functionarilor publici.
Raspunderea disciplinara la organizarii muncii.
Raspunderea disciplinara.
Raspunderea functionarilor din sistemul administratiei penitenciare
Raspunderea internationala penala.
Raspunderea juridica a individului pentru infractiuni internationale
Raspunderea juridica din perspectiva raspunderii sociale
Raspunderea juridica din perspectiva raspunderii sociale
Raspunderea materiala ca forma a raspunderii din dreptul muncii
Raspunderea materiala si decizia de imputare din dreptul muncii
Raspunderea parintilor pentru fapte ilicite ce prejudiciaza copiii .
Raspunderea parintilor pentru faptele ilicite savarsite de copii lor minori
Raspunderea parintilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori. Raspunderea institutorilor si mestesugarilor pentru faptele ilicite ale elevilor si ucenicilor
Raspunderea penala a functionarilor publici
Raspunderea penala a minorului
Raspunderea penala in cazuri de crime de razboi si crime impotriva umanitatii
Raspunderea penala pentru infractiunile medicale
Raspunderea penala si regimul de executare a pedepsei de catre detinutii minori
Raspunderea politica a Guvernului in dreptul romanesc si comparat cu studiu de caz
Raspunderea politica a Guvernului si membrilor sai in dreptul romanesc si comparat.
Realizarea dreptului si raspunderea civila
Recidiva - forma a pluralitatii de infractiuni
Recidiva infractionala aspecte juridico -penale si criminologice
Recidiva si pedeapsa penala. Modalitati de optimizarea a cailor juridice de diminuare a recidivei.
Recunoasterea paternitatii.Studiu comparativ
Recuperea si stingerea creantelor fiscale in cadrul DGFP a Judetului Maramures.
Recursul in procesele civile
Recursul reclamantilor in cadrul tratatului C.E.C.A. din perspectiva contenciosului recursului in anulare
Reflectarea notiunii de vinovatie in ramurile dreptului penal
Regim juridic. Contraventia. procesul verbal de constatare
Regimul armelor si munitiilor
Regimul bunurilor aflate in proprietate comuna a sotilor
Regimul de executare a pedepsei de catre detinutii minori
Regimul de maxima siguranta
Regimul general al autorizatiilor de urbanism
Regimul international al refugiatilor
Regimul juridic actual privind evaziunea fiscala
Regimul juridic al actelor administrative
Regimul juridic al actelor Guvernului
Regimul juridic al antantelor in dreptul comunitar si roman
Regimul juridic al armelor de foc in cazul supravegherii frontierei de stat
Regimul juridic al bunurilor imobile.
Regimul juridic al carausului in contractul de transport
Regimul juridic al concurentei comerciale
Regimul juridic al dreptului de autor
Regimul juridic al fluviilor internationale
Regimul juridic al fondului cinegetic si al exercitarii vanatorii
Regimul juridic al functiei si functionarul public in Romania
Regimul juridic al garantiilor cu studiu de caz
Regimul juridic al marilor teritoriale
Regimul juridic al nulitatii
Regimul juridic al nulitatii absolute si relative
Regimul juridic al obligatiunilor comerciale
Regimul juridic al proprietatii.
Regimul juridic al societatii cu raspundere limitata
Regimul juridic al societatii cu raspundere limitata in Romania
Regimul juridic al spatiului aerian
Regimul juridic al starii de razboi cu studiu de caz
Regimul juridic al substantelor toxice cu studiu de caz
Regimul juridic al unei mari si a stramtorilor acesteia cu studiu de caz
Regimul juridic de protectie al mediului inconjurator in dreptul international public
Regimul matrimonial al sotilor
Regimuri vamale in Uniunea Europeana
Reglementarea adoptiei si efectele acesteia in dreptul international
Reglementarea falimentului institutiilor de credit in Romania
Reglementarea internationala a drepturilor copilului
Reglementarea juridica a activitatii consulare in dreptul international public
Reglementarea juridica a expertizei grafice
Reglementari juridice de protectie a drepturilor omului
Reglementari juridice interne si internationale pentru protectia proprietatii intelectuale
Reglementarile internationale cu privire la drepturile femeii
Reguli comune privind admisibilitatea, administrarea si aprecierea probelor
Relatia dintre adoptator si adoptat cu referire la obligatia de intretinere
Relatia dintre stat si drept.
Relatia stat - drept
  Relatiile comunitare externe
Relatiile stabilite in cadrul sistemului institutiilor comunitare
Repararea prejudiciului ca efect al raspunderii delictuale
Respectarea drepturilor omului si legatura dintre aceasta si protectia mediului
Respectarea drepturilor omului si principiul nediscriminarii in condiitiile detentiei
Restrangerea exercitarii unor drepturi in Constitutia Romaniei.
Resurse financiare publice.
Retrocedarea imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Revendicarea bunurilor imobile
Revendicarea bunurilor imobile si mobile
Rezolvarea diferendelor dintre state la curtea internationala de justitie
Rezolvarea diferentelor dintre state la curtea internationala de justitie
Rolul dreptului international in realizarea cooperarii statelor in lupta contra criminalitatii economice
Rolul instantelor judiciare si de arbitraj internationale in dreptul public international
Rolul institutiilor si organismelor europene in protectia drepturilor omului
Rolul psihologiei in criminologie
Rolul psihologiei in criminologie.
Rolul si componentele vointei juridice la formarea actelor juridice civile
Rolul si importanta Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa
Rolul si statutul juridic al autoritatilor administratiei publice in solutionarea problemelor copiilor aflati in dificultate
Sanatatea si siguranta in munca cu studiu de caz
Sanctionarea actelor de coruptie
Sanctiunile penale ce pot fi aplicate functionarilor publici
Sarcinile ascultarii victimelor si a martorilor infractiunilor de jaf si talharie.
Semnatura electronica in comert international
Separatia puterilor
Serviciile secrete
Sfera de cuprindere a actelor administrative ce tin de contenciosul administrativ
Sistematizarea actelor normative.
Sistemul administratiei publice.
Sistemul de pedepse din Romania
Sistemul de pensii
Sistemul de protectie sociala
Sistemul de sanatate in cadrul social si juridic romanesc in fata provocarilor Uniunii Europene-analiza comparativa europeana
Sistemul electoral in Romania.
Sistemul european de portectie a drepturilor omului
Sistemul european de protectie a drepturilor omului cu studiu de caz
Sistemul fiscal din Romania.
Sistemul fiscal.
Sistemul probator in dreptul procesual penal.
Sistemul probator vazut din perspectiva dreptuluiprocesual penal
Sistemul unic de publicitate imobiliara
Situatia Legala a Copilului
Situatia strainilor in dreptul international public
Societatea comerciala.adunarea generala a actionarilor sau asociatilor
Societatea cu raspundere limitata
Societatea informationala si criminalitatea
Societatile comerciale
Solutionarea conflictelor de interese
Spalarea banilor in Romania si analiza incriminarii legale
Spalarea banilor murdari.
Spalarea banilor si a paradisurilor financiare
Spalarea banilor.
Specificari cu privire la sistemul electoral in Romania
Specificitatea actiunii in cadrul urmaririi penale
Specificitatea actiunii in cadrul urmaririi penale
Specificitatea actiunilor procedurale in cadrul analizei criminalistice pe etape
Specificitatea administrarii finantelor publice locale
Specificitatea apelului in procesele penale
Specificitatea apelului in procesele penale
Specificitatea complicitatii ca forma de participatie
Specificitatea Curtii de justitie in spatiul comunitatii europene
Specificitatea Ministerul Apararii din punct de vedere al capacitatii sale juridice civile
Specificitati ale cercetarii unor urme produse de incendiu
Specificitati criminologice in cazul abandonului de familie
Specificul actelor de autoritate cu caracter militar
Specificul actelor de autoritate cu caracter militar
Specificul actiunii civile in cadrul proceselor penale si civile
Specificul cauzalitatii psihologice in delincventa juvenila
Spete la succesiuni
Stabilirea maternitatii
Stabilirea maternitatii in teorie si practica
Starea de necesitate - cauze care inlatura caracterul penal al faptei
Stategii de asigurare a vietii practicate intr-o oarecare tara
Statutul deontologic al functionarului vamal
Statutul juridic al functionarului public
Statutul juridic al persoanei fizice in dreptul international privat
Statutul juridic al profesiei de farmacist
Stilului actelor normative in legislatia romana.Studiu comparativ in Codurile civile din Franta, Germania si Elvetia
Stingerea legala a obligatiilor
Stingerea obligatiilor
Stingerea obligatiilor civile in reglementarea legislatiei nationale
Strategii de cercetare a infractiunilor economice
Strategii de investigare a infractiunii de evaziune fiscala
Strategii de ocupare a fortei de munca in cadrul Uniunii Europene
Studierea succesiunii din perspectiva dreptului roman
Studii de analiza penala si procesual penala pentru diverse institutii ale dreptului
Studiu asupra lichidarii societatilor comerciale
Studiu asupra prevenirii si combaterii faptelor de coruptie
Studiu comparativ in cazul recunoasterii paternitatii
Studiu comparativ intre legislatia romana si legislatia italiana in materie de infractiuni contra persoanei
Studiu comparativ privind infractiunile de complicitate si favorizarea infractorului cu tainuirea
Studiu criminologic - spalarea banilor si economia subterana
Studiu de caz privind atributiile institutiei avocatului poporului
Studiu de caz privind caile de atac in procesul civil
Studiu de caz privind caracterele juridice si competente ale Uniunii Europene
Studiu de caz privind casatoria din punctul de vedere al conditiilor de forma
Studiu de caz privind categoriile de salarii
Studiu de caz privind cauza care inlatura caracterul penal al faptei
Studiu de caz privind cercetarea criminologica intermediara
Studiu de caz privind cercetarea infractiunilor economice
Studiu de caz privind clauzele ce exclud sau inlatura starea de recidiva
Studiu de caz privind combaterea si consumului ilicit de droguri
Studiu de caz privind combaterea si prevenirea spalarii banilor
Studiu de caz privind combaterea, prevenirea si controlul evaziunii fiscale
Studiu de caz privind contractul de donatie
Studiu de caz privind controlul jurisdictional al drepturilor omului
Studiu de caz privind delicventa juvenila
Studiu de caz privind descurajarea darii si luarii de mita ca factori esentiali in prevenirea coruptiei
Studiu de caz privind dezmembramintele dreptului de proprietate
Studiu de caz privind dreptul de mostenire
Studiu de caz privind dreptul deoptiune succesorala
Studiu de caz privind dreptul international umanitar dupa cel de-al doilea razboi mondial
Studiu de caz privind drepturile femeii
Studiu de caz privind drepturile principale rezultate din dreptul de proprietate
Studiu de caz privind drepturile succesorale ale sotului supravetuitor
Studiu de caz privind efectele evaziunii fiscale
Studiu de caz privind executarea silita a obligatiilor fiscale
Studiu de caz privind exercitarea functiei de control parlamentar asupra Presedintelui Romaniei
Studiu de caz privind expertiza criminalistica a falsului in inscrisuri
Studiu de caz privind expertiza judiciara in procesul civil
Studiu de caz privind falsul material in inscrisurile oficiale
Studiu de caz privind guvernul ca organizare si structura
Studiu de caz privind infractiunea de inselaciune
Studiu de caz privind infractiunea de ucidere din culpa
Studiu de caz privind infractiunile contra demnitatii
Studiu de caz privind infractiunile contra persoanei
Studiu de caz privind infractiunile de amenintare si santaj
Studiu de caz privind institutia Avocatul Poporului in Romania
Studiu de caz privind institutia Casatoriei in dreptul roman
Studiu de caz privind judecarea exceptiilor procesuale in procesele civile
Studiu de caz privind legalitatea internationala a livrarilor supravegheate
Studiu de caz privind natura juridica a condamnarii conditionate
Studiu de caz privind nulitatea actului juridic civil
Studiu de caz privind obligatiile partilor in cazul contractului de locatiune
Studiu de caz privind Parlamentul European
Studiu de caz privind pedeapsa in caz de recidiva
Studiu de caz privind pedepsele in cadrul dreptului penal
Studiu de caz privind procedura de judecare a cailor de atac de reformare
Studiu de caz privind protectia drepturilor omului
Studiu de caz privind protejarea ranitilor, bolnavilor si naufragiatilor in caz de conflict armat
Studiu de caz privind raportul liberalitatilor
Studiu de caz privind raspunderea disciplinara a militarilor
Studiu de caz privind raspunderea politica a Guvernului in dreptul romanesc si comparat
Studiu de caz privind regimul juridic al garantiilor
Studiu de caz privind regimul juridic al starii de razboi
Studiu de caz privind regimul juridic al substantelor toxice
Studiu de caz privind regimul juridic al unei mari si a stramtorilor acesteia
Studiu de caz privind sanatatea si siguranta in munca
Studiu de caz privind sistemul european de protectie a drepturilor omului
Studiu de caz privind situatia strainilor in dreptul international public
Studiu de caz privind tactica efectuarii reconstituirii
Studiu de caz privind transmisiunea unei mosteniri
Studiu de caz privind violenta domestica aupra femeii
Studiu de cercetare criminalistica la fata locului
Studiu de drept penal privind infractiunile savarsite prin folosirea armelor de foc
Studiu despre victima si comportamentul acesteia
Studiu privind acordurile internationale privind transporturile feroviare internationale de marfuri
Studiu privind activitatile de prevenire si combatere a infractiunilor comise de rromi intreprinse de politie
Studiu privind adoptia si interesul determinarii acesteia
Studiu privind analiza penala si procesual penala
Studiu privind asezamintele de detentie si siguranta acestora
Studiu privind atributiile presedintelui Romaniei
Studiu privind brokerul vamal precum si a experientei sale internationale si cooperarii in domeniul vamal
Studiu privind caracteristicile antecontractului de vanzare - cumparare imobiliara
Studiu privind chemarea in judecata si judecarea in fata instantei de fond
Studiu privind contractele de locatie incheiate de o societate pe actiuni
Studiu privind criminalitatea din perspectiva victimei si societatii
Studiu privind dreptul omului la un mediu inconjurator sanatos ca drept fundamental
Studiu privind efectele casatoriei asupra relatiilor patrimoniale dintre soti
Studiu privind emanciparea femeii si a formelor de discriminare fata de femei
Studiu privind evaziunea fiscala din punct de vedere juridico - fiscal in Republica Moldova
Studiu privind filiatia fata de tatal din afara casatoriei
Studiu privind garantiile obligatiilor in dreptul civil si comercial
Studiu privind imunitatile si privilegiile oficiilor consulare
Studiu privind incetarea si desfacerea casatoriei din perspectiva dreptului pozitiv romanesc
Studiu privind infractiunea de pruncucidere si a sanctiunilor prevazute in aceste cazuri
Studiu privind infractiunile comise de minori
Studiu privind infractiunile contra intereselor publice savarsite de diversi functionari
Studiu privind insemnatatea actiunilor de urmarire penala
Studiu privind istoria statului si dreptului romanesc
Studiu privind legitimarea sanctiunilor juridice
Studiu privind modurile de dobandire a dreptului de proprietate
Studiu privind notiunea de terorism international la inceputul secolului XXI
Studiu privind nulitatea actului juridic civil si regimul juridic al acesteia
Studiu privind oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare
Studiu privind pluralismul socio - juridic si reglementarea probatiunii
Studiu privind probatiunea ca metoda de reeducare in sistemul penal
Studiu privind protectia copilului din punctul de vedere al dreptului
Studiu privind protectia juridica a drepturilor omului in Uniunea Europeana
Studiu privind raspunderea carausului in cadrul contractului de transport marfuri
Studiu privind raspunderea parintilor pentru fapte ilicite ce prejudiciaza copiii
Studiu privind regimul juridic al fluviilor internationale
Studiu privind reglementarea juridica a expertizei grafice
Studiu privind reglementarile internationale cu privire la drepturile femeii
Studiu privind relatia dintre adoptator si adoptat cu referire la obligatia de intretinere
Studiu privind revendicarea bunurilor imobile si mobile
Studiu privind spalarea banilor in Romania si analiza incriminarii legale
Studiu privind stingerea legala a obligatiilor
Studiu regimului international al refugiatilor
Studiu teoretic cu privire la regimul armelor si munitiilor
Studiu teoretic si practic in procedura insolventei
Studiul contractului de inchiriere ca drept juridic de folosinta a locuintei
Studiul privind dreptului umanitar in cadrul conflictelor din fosta Iugoslavie
Subiectele dreptului international public.
Subiectele raportului de drept constitutional.
Succesiunea din perspectiva dreptului roman
Succesorii, reprezentantii si substituitii procesuali in cadrul procesului penal .
Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de urmarire penala
Supravegherea urmaririi penale de catre procuror
Suspendarea conditionata a executarii pedepsei
Suspendarea conditionata a executarii pedepsei si suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere aplicata persoanelor fizice
Tactica efectuarii reconstituirii cu studiu de caz
Tainuirea
Tainuirea si favorizarea infractorului
Tainuirea si favorizarea infractorului din perspectiva teoretica si practica
Talharia
Talharia in dreptul penal roman
Talharia si ocrotirea dreptului prin mijloace penale
Taxele vamale in Romania
Tehnici de identificare a persoanelor disparute si a cadavrelor necunoscute dupa semnalmentele exterioare
Tehnici de identificare in criminalistica
Tehnici si strategii de detectare a comportamentului simulat
Tentativa
Tentativa din perspectiva Dreptului Penal
Teoretizarea contractului colectiv de munca din perspectiva izvoarelor de drept ale muncii
Teoretizarea contractului de leasing din perspectiva dreptului comercial international
Teoretizarea contractului individual de munca ca fundament al dreptului muncii
Teoretizarea delicventei juvenile si identificarea simptomelor comportamentale deviante
Teoretizarea elementelor de control si evaziune fiscala
Teoretizarea notiunii de contencios administrativ si amodalitatile de executare a hotararilor pronuntate
Teoretizarea notiunii de credit bancar cu referire la unele institutii straine de credit extern
Teoretizarea notiunii de raport juridic si exemplificarea obiectului acestuia
Teoretizarea notiunii de spalare a banilor
Teoretizari ale contractelor de transporturi feroviare prin prisma traficului international
Teoretizari ale izvoarelor si princiipiilor dreptului muncii
Teoria generala a dreptului
Teorii cu privire la raportul juridic civil si la abuzul de drept
Teorii cu privire la raspunderea penala in cazuri de crime de razboi si crime impotriva umanitatii
Teorii cu privire la regimul juridic al proprietatii
Teorii cu privire la spalarea banilor si a paradisurilor financiare
Teritoriul si frontiera de stat in dreptul international public
Termenele in procesul penal.
Terorismul ca forma de conflict militar
Terorismul.
Testamentul
Testamentul si principalele dispozitii testamentare
Tipologia dreptului.
Titlu gratuit (liberalitati) in contractele civile
Titluri comerciale si modalitati de finantare
Trafic de influenta
Trafic de persoane si frontiera de stat
Traficul cu autoturisme furate
Traficul de bunuri peste frontiera
Traficul de droguri.
Traficul de fiinte umane
Traficul de organe si tesuturi umane
Traficul de persoane
Traficul si consumul ilicit de drogori - amploarea fenomenului, rutele acestuia si modalitatile de investigare a infractiunii
Traficul si consumul ilicit de droguri
Translativitatea proprietatii ca trasatura a donatiei in dreptul civil
Transmisiunea unea mosteniri.Dreptul de optiune succcesorala
Transmisiunea unei mosteniri cu studiu de caz
Transportul maritim in comertul international
Transporturile. Transportul aerian
Trasaturile si elementele contraventiei
Tratamentul juridico-penal privind infractiunilor de trafic si consum de droguri
Tratatele internationale
Tratatul de la Maastricht.
Tratatul international
Tratatul international ca baza de inspiratie a dreptului international public
Tutela administrativa. Reglementare interna si europeana
Tutela si curatela minorului
Ultrajul.
Unele aspecte privind raspunderea statelor in dreptul international
Unitatea de infractiune
Uniunea Europeana - institutii
Uniunea europeana si drept comunitar.
Uniunea Europeana. Institutii si politicile sale
Urmele de sange.
Uzante diplomatice si de protocol
Valabilitatea unui act juridic civil.
Vamuirea marfurilor in Romania
Vatamarea corporala grava
Venitul obtinut din munca in Romania si in alte tari
Viciile de consimtamant. Cerintele erorii viciu de consimtamant
Viciile si efectele ca actiuni de posesie.Caractere juridice
Victimologie criminologica
Victimologie si consecintele criminalitatii in raport de victima si societate.
Vinovatia in dreptul penal.
Violarea de domiciliu si tulburarea de posesie
Violenta domestica aupra femeii cu studiu de caz
Violenta domestica in familie
Violenta in cuplul marital
Violul - infractiune contra persoanei
Zonele maritime supuse drepturilor suverane ale statelor insistand asupra platoului continental
Zonele supuse jurisdictiei nationale in ceea ce priveste dreptul marii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu