comanda prin email la strangegigi@gmail.com si va contactam noi pentru mai multe detalii

vineri, 12 august 2011

Pedagogie

 lucrari de licenta (lucrare de licenta), lucrari de diploma (lucrare de diploma), proiecte de licenta, teze de disertatie

lucrari de licenta (lucrare de licenta), lucrari de diploma (lucrare de diploma), proiecte de licenta, teze de disertatie, lucrari licente pedagogie


PEDAGOGIE
(pedagogie, stiintele educatiei, pregatirea si formarea personalului didactic, pedagogie pentru invatamantul primar si pescolar, psihopedagogie, psihopedagogie speciala, management educational)

Teme lucrari de licenta diploma disertatie Pedagogie:
Abordarea sociologica a raportului national -universal in educatia tinerilor (Din perspectiva disciplinei Limba si literatura romana)
Abordari comparative intre invatamantul obisnuit si invatamantul special in contextul practicilor scolare incluzive
Activitati in afara clasei la limba si literatura romana
Activitati practice in formarea si dezvoltatrea personalitatii prescolarului
Activitatile destinate recuperarii, ameliorarii, dezvoltarii si antrenarii conduitelor si structurilor perceptiv motrice prin joc si meloterapie pentru persoane cu handicap psihic mediu
Algoritmi pentru drumuri minime in grafurile orientate
Angoasa existentiala. Dincolo de cuvant
Antrenarea relatiilor sociale din gradinita in favoarea integrarii copiilor cu cerinte educative speciale
Aplicarea creativa a principiilor didactice in invatarea si predarea geografiei
Aplicarea principiilor didactice in aplicatii practice din orizontul local si cu prilejul vizitei geografice
Argumentarea folosirii mijloacelor din atletism pentru dezvoltarea vitezei la fotbalistii de 12 -14 ani
Aspecte ale creativitatii la nivelul varstei prescolare
Aspecte ale integrarii familiei de rromi si a etniei rromi in mijlocul etniei majoritare
Aspecte ale orientarii profesionale la adolescentul deficient mintal
Aspecte metodice priivnd predarea -invatarea -evaluarea capitolului Instalatia de distributie a motoarelor cu ardere interna - (lucrarea metodico - stiintifica pentru grad didactic I).
Aspecte psihopedagogice ale formarii disciplinei militare
Atentia
Atitudinea cadrelor didactice si a parintilor privind incluziunea copiilor cu deficiente in invatamantul prescolar de masa
Atributiile formative ale universaliilor textului in invatarea limbii romane de catre studentii alolingvi
Bazele pedagogice ale educatiei civice a elevilor din invatamantul gimnazial
Bazele pshiopedagogice ale stimularii creativitatii copiilor prescolari in domeniul artistico -plastic
Caracteristicile instruirii prin jocurile de miscare si influenta acestora asupra indemanarii elevilor la ciclul primar
Casa de tip familial - forma de protectie paleativa pentru copilul cu dizabilitati aflata in dificultate
Comunicarea didactica - model de formare a competentelor comunicative la elevii ciclului primar
Comunicarea interpersonala prin joc la copiii de varsta scolara mica
Conceptualizarea evaluarii competentelor comunicative si literare ale elevilor
Conceptualizarea si proiectarea disciplinei integrate stiinte in invatamantul gimnazial
Conditii metodologice ale evaluarii competentelor comunicative la elevi prin intermediul testelor formative (in cadrul predarii -invatarii limbii franceze in clasele primare)
Conditiile psihopedagogice si metodologia aplicarii aprobarii si dezaprobarii in cadrul educatiei familiale
Configurarea culturii si civilizatiei organizationale. Organizarea activitatilor de dirigentie si comunicare cu familiile elevilor in grupul scolar tehnic
Configurarea culturii si civilizatiei organizationale. Organizarea activitatilor de dirigentie si comunicare cu familiile elevilor in Grupul Scolar Tehnic Teleorman
Continuitatea in formarea competentelor de invatare la copiii de 6 -8 ani
Continutul pregatirii sportive a fotbalistilor juniori, varsta 17 -18 ani, in cadrul cluburilor sportive private
Coordonate ale comunicarii, in cadrul activitatilor matematice cu copiii prescolari
Copii cu CES
Corelatia optimala dintre intuitiv si logic la predarea invatarea -evaluarea temei Paralelism si perpendicularitate in spatiu (treapta gimnaziala)
Cresterea si socializarea copiilor in familie. Socializarea prescolarului
Cultivarea capacitatilor creatoare ale elevilor din clasele I - IV prin activitatea de rezolvare a problemelor.
Deficientii mintali
Delincventa juvenila
Depresia la adolescenti
Desenul si problemele de cromatologie in clasele primare
Dezvoltarea capacitatilor coordinative ale elevilor claselor gimnaziale prin aplicarea jocurilor de miscare la lectiile de educatie fizica
Dezvoltarea competentelor de cunoastere la elevii din clasa intaia prin integrarea continuturilor curriculare
Dezvoltarea creativitatii scolarului mic prin desen
Dezvoltarea gandirii logice si a creativitatii la copiii prescolari prin jocurile logico-matematice
  Dezvoltarea limbajului individual al studentilor alolingvi in baza situatiei de discurs
Dezvoltarea perceptiei vizuale la studenti in procesul studierii disciplinelor grafice
Dezvoltarea potentialului creativ in procesul de educatie
Dezvoltarea psihologica a prescolarului si procesele cognitive la aceasta varsta
Dirijarea procesului de antrenament a atletilor saritori in lungime de inalta performanta prin valorificarea experientei competitionale
Diversificarea exercitiilor de influentare a dezvoltarii fizice armonioase si corecte a prescolarilor
Dragus - Perla Tarii Fagarasului - Monografie
Educatia in societatea informational
Educatia interculturala in ciclul primar
Educatia nonformala a copiilor defavorizati
Efectul imediat al efortului din ora de educatie fizica asupra atentiei si memoriei elevilor din ciclul gimnazial
Eficienta campaniilor politice
Eficienta folosirii jocurilor de miscare cu elemente tehnice din handbal in cadrul lectiilor de educatie fizica cu elevii claselor primare
Eficienta folosirii mijloacelor audiovizuale in cadrul lectiilor de educatie fizica cu elevii treptei gimnaziale
Eficienta predarii - invatarii matematicii in ciclul primar prin rezolvarea si compunerea de probleme
Eficientizarea procesului instructiv -educativ al educatiei fizice scolare prin aplicarea unor continuturi educationale din disciplinele sporturi de lupta
Elemente de protectie a mediului ambiant in predarea chimiei
Elemente de teorie a multimilor in cursul preuniversitar de matematica din Germania
Elevii de etnie roma. Succes si insucces scolar
Eminescu in manuale si programe scolare
Estimarea influentei jocurilor de miscare asupra pregatirii hocheistilor incepatori, varsta 9 -11 ani
Evaluare a expresivitatii involuntare in texte vechi si limbaje specializate printr -un demers lingvistic
Evaluarea culturii muzicale a elevilor in procesul de realizare a curriculumului scolar
Familia - locul cresterii si educarii copilului cu studiu de caz asupra familiei
Folosirea jocului didactic in predarea -invatarea matematicii in ciclul primar
Formarea algoritmilor de recunoastere si rezolvare a problemelor tipice la matematica in ciclul primar.
Formarea atitudinii pozitive fata de cultura nationala la elevii claselor primare (la orele de limba engleza)
Formarea competentei de comunicare didactica prin modulul pedagogic universitar
Formarea competentei de comunicare interculturala la viitorii profesori de limba engleza
Formarea competentelor de comunicare in limba romana a elevilor alolingvi in perioada preabecedara
Formarea competentelor economice la elevii de varsta scolara mica
Formarea conduitei civice la adolescenti in conditiile democratizarii societatii
Formarea constiintei lingvistice la elevii din clasele liceale
Formarea diferentiata a competentelor de rezolvare a problemelor la elevii claselor I - IV
Formarea la liceeni a capacitatilor creative in procesul instruirii problematizate
Formarea limbajului profesional la studentii colegiului de medicina
Formarea limbajului profesional pentru comunicarea pedagogica la studentii facultatilor de educatie fizica si sport
Formarea orientarilor axiologice la prescolarii de 6 -7 ani din perspectiva etnopedagogica
Formarea personalitatii elevilor din treapta invatamantului liceal prin activitati turistice scolare
Formarea personalitatii elevului din ciclul gimnazial cu profil specializat Fotbal
Formarea priceperilor de coordonare complexa a integrarii componentelor procesuale in cadrul activitatii didactice la viitorii profesori de educatie fizica
Formarea priceperilor didactice la studentii facultatii de educatie fizica si sport in cadrul cursului Gimnastica de baza
Formarea ritmului de activitate motrica la studentii facultatilor de educatie fizica si sport in cadrul continutului adaptat al disciplinei educatia ritmico -muzicala
Formarea stilului profesional al viitorului pedagog din perspectiva noilor educatii
Fundamente etnopedagogice si etnografice ale dezvoltarii capacitatilor creative la studenti
Fundamente psihopedagogice de formare a dirigintelui ca manager al actului educativ
Fundamente teoretice si metodologice ale educatiei pentru familie
Fundamente teoretice si metodologice ale reformei manageriale in invatamint
Fundamentele pedagogice ale integralitatii dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice si a educatiei lingvistice a elevilor
Grupa si echipa - formatiuni de lucru. Lucrare grad didactic 1
Imbogatirea si actizarea vocabularului prin activitatile de tip scolar
Imbogatirea si actizarea vocabularului prin activitatile prin activitatile de tip scolar.
Importanta activitatilor de educare a limbajului in dezvoltarea vocabularului copiilor prescolari
Importanta exercitiilor grafice in pregatirea copilului pentru scoala - Lucrare metodico -stiintifica pt. gadul I
Individualizare si identitate prin lectura
Individualizarea pregatirii fizice si tehnice a fotbalistilor seniori in cadrul perioadei pregatitoare de iarna a antrenamentului sportiv
Instruirea asistata de calculator - in baza programului expert de pregatire sportiva a echipelor de handbal feminin
Integralitatea implicatiilor pedagogice ca factor al performantelor elevilor
Interpetarea si folosirea limbajelor nonverbale in cadrul institutiilor scolare
Invatamantul asistat de calculator. E-Learning
Invatarea autodirijata
Invatarea prin cooperare
Invatarea prin cooperare. Dezvoltarea aptitudinilor sociale la copiii cu dizabilitate intelectuala usoara
Investigatii empirice asupra stilului de viata si al conflictelor la adolescenti
Jocul didactic matematic - metoda de activizare si stimulare a resurselor intelectuale ale scolarului mic
Jocul didactic -metoda si forma de organizarea activitatii instructiv-formative in gradinita de copii
Jocurile de miscare importanta, rolul si influenta acestora asupra indemanarii la copilul prescolar - Lucrare pentru gradul didactic I.
Management educational. Profesiunea didactica - vocatie sau provocare
Management educational. Profesorul - modelator al personalitatii elevilor
Managementul activitatilor sportive in mediul rural.
Managementul activitatilor sportive, in mediul rural (studiu de caz)
Managementul calitatii si reforma in sistemul de invatamant preuniversitar .
Managementul pedagogic si personalitatea profesorului - manager
Managementul relatiilor umane scolare
Managementul scolar . Managerul in scoala
Managementul timpului - metode de optimizare a performantelor in institutiile de invatamant
Memoria scolarului mic - particularitati si caile de dezvoltare
Metode actuale pentru stimularea gandirii critice la scolarii mici
Metode si procedee de insusire a compozitiei plastice in invatamantul primar
Metodele active - mijloc de eficientizare a lectiilor de matematica
Metodica predarii verbului la clasele I - IV - Lucrare stiintifico - metodica pentru obtinerea gradului didactic 1
Metodologia dezvoltari si calitatilor de forta -viteza la sprinteri juniori (16 -17 ani )
Metodologia organizarii si desfasurarii jocurilor didactice la matematica
Metodologia rezolvarii problemelor in ciclul primar
Metodologia studierii elementelor de geometrie analitica prin intermediul calculatorului
Modalitati de imbogatire a vocabularului elevilor deficienti mintali prin joc didactic si terapie de expresie grafica si plastica
Modalitati de introducere a jocului didactic geografic in diverse secvente ale lectiei in scopul eficientizarii ei
Modalitati de optimizare a activitatii didactice din invatamantul prescolar
Modalitati de predare -asimilare a operei epice in scoala
Modalitati de valorificare a folclorului local la clasa a IV -a
Modalitati de valorificare a traditiei si folclorului in gradinita si scoala
Modelarea continutului antrenamentului sportiv in perioada pregatitoare la handbaliste junioare I din cadrul stadiului de specializare
Modelul formarii profesionale initiale a profesorului de psihologie
Modulul psihopedagogic si metodic in domeniul invatamantului prescolar
Motivatia invatarii la virstele adulte din perspectiva conceptului educatie pe parcursul vietii
Optimizarea caderilor competitionale in prevenirea accidentelor ce afecteaza membrele superioare, la judoka pubertari (12 -14ani)
Optimizarea procesului de educatie fizica la nivelul invatamantului gimnazial in dependenta de factorii de mediu
Optimizarea procesului de orientare in cariera a elevilor deficienti mintali
Optimizarea procesului instructiv -educativ al educatiei fizice militare prin mijloacele inotului aplicativ
Optimizarea randamentului tehnico -tactic prin dezvoltarea calitatilor motrice combinate specifice jocului de fotbal la esalonul 17 -18 ani
Optimizarea structurii si continutului pregatirii fizice si psihomotrice specifice a studentilor marinari in cadrul practicilor nautice marinaresti
  Organizarea ergonomica a atelierului scolar .
Paradigma psihopedagogica a didacticii disciplinei scolare
Particularitati ale procesului instructiv-educativ din cadrul alternativei step-by-Step in invatamantul preprimar
Particularitati ale recuperarii psihopedagogice privind autismul infantil
Particularitatile pregatirii arbitrilor in jocul de fotbal
lucrari de licenta (lucrare de licenta), lucrari de diploma (lucrare de diploma), proiecte de licenta, teze de disertatie, lucrari licente pedagogie
Particularitatile psihice si de exprimare ale copilului.
Pedologie. Obiectivele pedagogice ale disciplinei. Principalele tipuri de sol si proprietatile lor
Persoana cu handicap
Planificarea procesului de pregatire a canoistilor de inalta performanta pentru concursurile de mare anvergura in baza tehnologiilor moderne.
Portofoliu de evaluare finala
Portofoliu de evaluare finala a profesionalizarii initiale pentru cariera didactica
Portofoliu de evaluare finala la pegagogie - Psihologia educatiei
Predarea gimnasticii in scoala
Pregatirea atletica polivalenta a elevilor din ciclul gimnazial in baza continuturilor educationale cu efect multilateral de instruire
Pregatirea de iarna a alergatorului junior de viteza alergator la sprint
Pregatirea fizica profesional -aplicativa a studentilor de la facultatile de constructii de masini prin mijloacele jocurilor sportive individuale
Pregatirea fizica profesional -aplicativa a studentilor de la facultatile de nave in cadrul lectiilor de educatie fizica
Pregatirea fizica specifica diferentiata a baschetbalistilor pivoti, varsta 15 -16 ani, in cadrul ciclului anual de antrenament sportiv
Pregatirea profesional pedagogica a studentilor facultatii de educatie fizica si sport in cadrul cursului optional turism ecologic
Pregatirea profesional -pedagogica a studentilor facultatilor de educatie fizica si sport in cadrul disciplinei practica pedagogica
Pregatirea profesionala a studentilor cu specializarea kinetoterapie pentru activitatea didactica in sistemul educatiei fizice scolare
Pregatirea profesionala a studentilor facultatilor de educatie fizica si sport in baza programarii de tip algoritmic a cursului de baza la disciplina atletism
Pregatirea studentilor de la facultatile de educatie fizica si sport pentru activitatea didactica in cadrul cursului de culturism
Pregatirea studentilor institutiilor superioare de cultura fizica in cadrul cursului management si legislatie in educatia fizica si sport prin utilizarea jocurilor de organizare -consolidare.
Pregatirea tehnica si psihomotrica a studentilor militari in proba de inot 50 m cu obstacole a pentatlonului militar
Preventia institutionalizarii copiilor
Principiile si criteriile de evaluare a competentilor profesionale ale invatatorilor debutanti
Problema formarii deprinderilor necesare scrierii pentru integrarea copilului in regimul scolar - Lucrare metodico -stiintifica pt. gadul I
Problematica tulburarilor de atentie la elevii cu deficienta mintala medie si usoara
Procesualitatea insusirii dezvoltarii normelor de ortografie si punctuatie la clasele I-IV
Profesiunea didactica - vocatie sau provocare
Profesorul ca manager. Dimensiunile managementului clasei de elevi
Prognozarea pregatirii psihomotrice a sportivelor de 14 -16 ani specializate in proba 50m craul prin aplicarea modelarii matematice
Proiectarea curriculum -ului de consiliere scolara
Proiectarea curriculumului in institutiile de invatamant tip colegiu pentru formarea tehnicianului - constructor
Proiectarea strategiilor educationale
Regimul lingvistic in uniunea europeana
Repere psiho -pedagogice in activitatea de consiliere si orientare in invatamantul preuniversitar (Din perspectiva educatiei lingvistice si literare)
Repere psihopedagogice ale formarii competentei investigationale la liceeni
Restructurarea eforturilor de antrenament in cadrul ciclului anual de pregatire a alergatoarelor de semifond junioare pentru obtinerea formei sportive
Rezolvarea problemelor de matematica cu elevii din ciclul primar
Rolul basmului in educarea copilului.
Rolul exercitiului in formarea deprinderilor de calcul
Rolul familei in dezvotarea copilului
Rolul familiei si al gradinitei in formarea si dezvoltarea personalitatii copilului prescolar
Rolul jocului didactic in lectiile de predare invatare evaluare a conceptului de numar natural
Rolul jocurilor dinamice in cadrul activitatilor de educatie fizica in invatamantul prescolar
Rolul matematicii distractive in predare operatiilor matematice la clasele I-IV
Rolul pe care il au metodele vizuale in predarea - invatarea istoriei
Rolul pe care il au metodele vizuale in predarea - invatarea temei referitoare la Brasovul secolului al XVI -lea si importanta lui economica, culturala si politica si cu precadere domnia lui Mihai Viteazul
Rolul pe care il au metodele vizuale in predarea - invatarea temei referitoare la Brasovul secolului al XVI -lea si importanta lui economica, culturala si politica
Rolul si functiile familiei in educatia copilului. Efectele carentelor educative in procesul de socializare
Romanul Fratii Jderi de Mihail Sadoveanu ca model de educatie permanenta
Scoala - organizatie care invata.
  Scolarul si dezvoltarea imaginatiei
Scriitorul Mihai Eminescu in programele si in manualele scolare
Selectia sportiva in tenisul de camp in sistemul pregatirii multianuale
Self -managementul invatarii
Sfera psihosociala implicata in relatiile interpersonale
Sindrom Down
Sprijinul familiilor care au copii cu dizabilitate locomotorie
Starea fizica a scolarilor polonezi dimorfizm, dinamica, tendinte (cercetari logitudinale)
Strategii de dezvoltare a inteligentelor multiple in invatamantul primar
Strategii de invatare autodirijata
Strategii de recuperare a traumatismelor in karate -do Shotokan
Strategii didactice in predarea invatarea calculului mintal
Strategii didactice interactive in cadrul predarii -invatarii limbii engleze in liceu
Strategii instructiv - educative de stimulare a creativitatii elevilor din ciclul primar
Strategii si metode didactice
Studiu privind minoritatea etnica a rromilor din Romania
Studiul asupra sistemului de protectie sociala
Tehnologii informationale in procesul de predare -invatare a informaticii
Teoria si metodologia evaluarii in invatamintul universitar
Tipuri de conflicte in scoala si rezolvarea lor
Tipuri de conflicte in scoala si rezolvarea lor. Negocierea
Trasaturi ale profilului de personalitate ale delicventilor juvenili
Trasaturi de personalitate la copiii seropozitivi HIV
Tratarea diferentiata a elevilor in cadrul activitatilor din ciclul primar
Utilitatile sistemului informational in comunicare, la nivelul managementului scolar
Valente formative ale activitatii de rezolvare si coompunere a problemelor in directia cultivarii creativitatii la elevi
Valente formative ale jocurilor logico-matematice in activitatile matematice din gradinita
Valoarea formativa a limbajului pedagogic actional
Valori profesionale in invatamantul universitar tehnic si ambianta fizica
Valorificarea metodelor geografice de predare la lectiile de geografie
Valorificarea metodologica a textului literar ca factor al invatarii limbii franceze (in clasele primare).
Zone de educatie prioritara (rromi). Aspecte ale educarii limbajulu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu